ความเข้าใจคลายทุกข์

 
unnop.h
วันที่  8 ก.ย. 2564
หมายเลข  37005
อ่าน  1,182

* ทุกข์ ในเบื้องต้นก็คือสภาพที่ไม่สบาย ได้แก่ทุกข์กาย คือสภาพที่ไม่สบายทางกาย เช่น ความเจ็บ ความป่วยไข้ต่างๆ และทุกข์ใจ คือสภาพที่ไม่สบายทางใจ เช่น ความไม่พอใจ ความกังวล ความเครียด ความเศร้าโศก เสียใจต่างๆ

* ทุกข์กายเป็นผลของอกุศลกรรมที่ได้กระทำไว้แล้ว ใครๆ ที่มีกายนี้ก็ไม่อาจพ้นได้เลย แม้แต่พระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสแล้ว

* ทุกข์ใจ เกิดเพราะกิเลสที่สะสมมา เช่น เมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ หรือสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รัก ที่พอใจ ก็เกิดทุกข์ใจ

* ทุกอย่างที่เกิด ต้องเกิดจากเหตุปัจจัย ไม่มีใครควบคุม บังคับได้เลย เมื่อมีปัจจัยให้เกิดทุกข์กาย ก็ต้องมีการบำบัดรักษาไปตามที่เหมาะสม ซึ่งก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย แต่ทุกข์กายนั้นจะหายหรือไม่เพียงใดนั้น ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเช่นกัน ถ้ามีความเข้าใจตามความเป็นจริงของสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเช่นนี้ ก็ย่อมคลายความทุกข์ใจจากความทุกข์กายที่มี

* เมื่อฟังพระธรรม เข้าใจในความเป็นธรรมแต่ละอย่างตรงตามความเป็นจริง ย่อมเห็นโทษของกิเลสอกุศลที่สะสมมามากมาย และเห็นประโยชน์ของความเข้าใจความจริง พร้อมคุณความดีทุกอย่าง จึงอบรมปัญญารู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง ละความไม่รู้และกิเลสอกุศลทั้งหลายไปตามลำดับ ก็จะคลายจากทุกข์ใจทั้งหลาย จนสามารถพ้นจากทุกข์ทั้งหมดได้จริง เมื่อดับกิเลสได้หมดสิ้นและไม่ต้องเกิดมาอีกเลย


โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 8 ก.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
petsin.90
วันที่ 8 ก.ย. 2564

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Smornmas
วันที่ 29 ม.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เข้าใจ
วันที่ 1 มิ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
kullawat
วันที่ 7 ต.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Wisaka
วันที่ 13 ก.ย. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ