ขันธ์ 5
 
ชาญวิทย์28
ชาญวิทย์28
วันที่  18 ก.ค. 2564
หมายเลข  34690
อ่าน  65

ขันธ์ 5 เป็นโทษและทุกข์ทั้งหมดไหมครับ หรือสิ่งไหนเป็นโทษไม่เป็นโทษ สิ่งไหนเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์บ้างครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 18 ก.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจว่า ขันธ์ ๕ เป็นสภาพธรรมที่เกิดดับ เป็นสภาพธรรมที่มีจริง เป็นสภาพธรรมที่ทรงไว้ซึ่งความว่างเปล่า ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตน สัตว์ บุคคล เพราะเป็นสภาพธรรมแต่ละหนึ่งๆ เท่านั้น

โดยประเภทของขันธ์ ๕ แล้ว ได้แก่

รูปทั้งหมด เป็น รูปขันธ์

ความรู้สึกทั้งหมด เป็น เวทนาขันธ์

ความจำ เป็น สัญญาขันธ์

เจตสิก ๕๐ ประเภท (นอกเหนือจากเวทนาและสัญญา) ที่ปรุงแต่งจิต มีผัสสะ เป็นต้น เป็นสังขารขันธ์

จิตทั้งหมด ทุกขณะ ทุกประเภท เป็น วิญญาณขันธ์

ขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เมื่อไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา และ เป็นอนัตตา ด้วย เพราะเป็นสภาพธรรมที่ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น ในชีวิตประจำวันไม่พ้นจากขันธ์ ๕ เลย ไม่ว่าจะได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส คิดนึก ขณะที่กุศลจิตเกิด ขณะที่อกุศลจิตเกิด เป็นต้น เป็นขันธ์ ทั้งนั้น

ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงความเป็นจริงแล้ว ขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ เพราะเป็นสภาพธรรมที่เกิดดับทั้งหมด ขันธ์ ที่เกิดแล้วไม่ดับ ไม่มี นี้คือความเป็นจริง

ที่พอจะเข้าใจได้ในชีวิตประจำวัน คือ ขณะที่ยึดถือขันธ์ นั่นแหละ เป็นโทษ เพราะเป็นอกุศล ไม่นำมาซึ่งประโยชน์สุขเลย ขณะที่อกุศลธรรมเกิดขึ้น จึงเป็นโทษทั้งหมด แต่ขณะที่สภาพธรรมฝ่ายดี เกิดขึ้น ก็ไม่นำมาซึ่งโทษภัยใดๆ

ธรรมละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่ง แค่นี้ยังไม่พอ ก็ต้องฟังต้องศึกษาต่อไป ค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
petsin.90
petsin.90
วันที่ 18 ก.ค. 2564

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ชาญวิทย์28
ชาญวิทย์28
วันที่ 18 ก.ค. 2564

สาธุ สาธุ สาธุ กราบขอบพระคุณมากครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ