ถ้าหากเจอภิกษุทำผิดศีลหรือแสดงกิริยาไม่สมควรกับสมณะเพศเราควรทำอย่างไร
 
lokiya
lokiya
วันที่  18 ก.ค. 2564
หมายเลข  34693
อ่าน  67

ถ้าหากเจอภิกษุทำผิดศีลหรือแสดงกิริยาไม่สมควรกับสมณะเพศเราควรทำอย่างไร


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 18 ก.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระภิกษุทุกรูปจะต้องศึกษาพระธรรมวินัยและประพฤติตามพระธรรมวินัย ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ ก็ไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัย เป็นผู้ไม่จริงใจต่อการบวชเป็นเพศบรรพชิต ซึ่งเป็นเพศที่สูงยิ่ง เป็นผู้ที่ทรยศต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ใช่คนของพระองค์ เพราะไม่ได้ประพฤติคล้อยตามพระองค์ คฤหัสถ์ที่เข้าใจพระธรรมวินัย เมื่อทราบความไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ก็กล่าวความจริง เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องว่า พระภิกษุจะประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ขัดต่อความเป็นบรรพชิต ไม่ได้ จะได้ไม่หลงผิดไปส่งเสริมสนับสนุนภิกษุผู้ไม่มีความละอาย

การไม่ลุกรับกราบไหว้ ไม่ต้อนรับภิกษุผู้ไม่ประพฤติตามพระธรรมวินัย คฤหัสถ์สามารถกระทำได้ เพื่อเป็นการเตือนให้รู้ว่า ท่านทำตัวไม่เหมาะสมจริงๆ หากมีโอกาสที่พอจะกล่าวพระธรรมวินัย ได้ ก็สามารถที่จะกล่าว เพราะรู้ว่าขณะนั้นท่านกระทำผิด เป็นการเพ่งโทษ ติเตียน ให้รู้ความจริงว่าขณะนั้นท่านกำลังทำในสิ่งที่ผิด และ กระจายข่าวให้ได้รู้โดยทั่วกันว่า ประพฤติกรรมอย่างนั้น ไม่ควรแก่เพศบรรพชิตโดยประการทั้งปวง ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมจากคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาตามพระธรรมวินัย [เก็บไว้ในหทัย]

ผิดหรือ ที่ทำหน้าที่ของพุทธบริษัท [เก็บไว้ในหทัย]

คฤหัสถ์ควรทำอย่างไรเมื่อเห็นพระภิกษุประพฤติไม่เหมาะสม


...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
petsin.90
petsin.90
วันที่ 18 ก.ค. 2564

กราบขอบพระคุณอาจารย์คำปั่นและขออนุโมทนาค่ะ.

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
lokiya
lokiya
วันที่ 19 ก.ค. 2564

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ