สติปัฏฐานระลึกลักษณะของรูปได้ทั้งหมด 28 รูปหรือไม่
 
lokiya
lokiya
วันที่  20 ก.ค. 2564
หมายเลข  34700
อ่าน  46

.


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 20 ก.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

คำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ มีดังนี้

"เราต้องทราบจุดประสงค์ของการแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคว่าเพื่ออะไร หรือจุดประสงค์ที่เรามานั่งฟังเพื่ออะไร เพื่อรู้จักธรรมะ เพื่อเข้าใจธรรมะ เพราะฉะนั้น ธรรมะต้องเป็นปรมัตถธรรมที่มีลักษณะจริงๆ ที่ทรงแสดงไว้ว่า ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ขณะที่กำลังเดินแล้วไปนึกรู้ว่า เรากำลังเดิน เราเดิน จะเป็นปรมัตถธรรมอะไร เป็นการรู้จักธรรมะอะไร ในเมื่อทรงแสดงธรรม ทุกคนก็ศึกษาพระอภิธรรม ปิฎกสุดท้ายที่กล่าวเรื่องปรมัตถ์ คือสภาพธรรมะที่มีจริง และแต่ละลักษณะก็ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล อย่างแข็ง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน กระทบเมื่อไร แข็งนั้นก็ไม่เปลี่ยนลักษณะ แข็งก็แต่เพียงรูปชนิดหนึ่ง เราเรียนมาอย่างนี้ เรียนจนกระทั่งถึงว่า รูปทั้งหมดมี ๒๘ รูป

เพราะฉะนั้น เมื่อเรียนรูป ๒๘ รูปแล้ว การอบรมเจริญปัญญาเราจะไม่รู้รูป ๒๘ รูปเท่าที่ปรากฏหรือ? ถ้าอย่างนั้นเราจะไปรู้สภาพธรรมะอะไร ในเมื่อทรงแสดงอภิธรรม ทรงแสดงปรมัตถธรรม ทรงแสดงเรื่องจิต เรื่องเจตสิก เรื่องรูป ซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่เป็นอนัตตา

นี่คือตัวธรรมะแต่ละอย่าง แล้วถ้าไม่อบรมปัญญาให้รู้ปรมัตถธรรม จิต เจตสิก รูป แล้วเราจะรู้อะไร แล้วรูปนั้นก็ทรงแสดงไว้ด้วยว่า รูปมี ๒๘ รูป และรูปใดที่ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ในชีวิตประจำวัน รูปนั้นก็เป็นรูปที่ปัญญาจะต้องรู้แล้วละการยึดถือว่เป็นเรา เป็นตัวตน หรือเป็นของเรา"

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
lokiya
lokiya
วันที่ 21 ก.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ