ขอเชิญรับชมรายการบ้านธัมมะ เรื่อง รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหรือยัง
 
มศพ.
วันที่  21 ก.ค. 2564
หมายเลข  34727
อ่าน  98

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ขอเชิญรับชมรายการบ้านธัมมะ

เรื่อง

"รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหรือยัง"

ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑
วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น.


ทางสถานีโทรทัศน์ ทรูวิชั่น ช่อง TNN2
วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐ น.

(รีรัน :วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๒.๐๐ -๐๓.๐๐ น.
วันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.)


ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๕ - ๐๙.๐๐ น.


เมื่อแพร่ภาพออกอากาศรายการบ้านธัมมะแล้ว มศพ. จะได้เผยแพร่
ทางช่องทางการเผยแพร่ของ มศพ. ต่อไป ดังนี้

เฟสบุค ชมรมบ้านธัมมะ มศพ.

ยูทูป บ้านธัมมะ
วิทยุออนไลน์ บ้านธัมมะ
www.dhammahome.com/radio

และทางสถานีวิทยุคลื่นต่างๆ ที่เผยแพร่โดย มศพ.
...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...

  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 ก.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
petsin.90
petsin.90
วันที่ 22 ก.ค. 2564

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
มังกรทอง
มังกรทอง
วันที่ 23 ก.ค. 2564

เห็นคุณของกุศลด้วยปัญญา แต่จะรู้ได้ว่าธรรมใดมีโทษ หรือไม่มีโทษนั้น ต้องมีปัญญาที่ได้อบรมแล้วในหนทางที่ถูกต้อง มีความเข้าใจถูกของตนเองเป็นสำคัญ น้อมกราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ ขอรับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
somkiat.111111
somkiat.111111
วันที่ 25 ก.ค. 2564

จะเรียนรู้ธัมมะให้ลึกซึ้งจากไหนอะไรก่อนครับ.หนังสือหรีอคำพูด จากพระไตรปิฎกก็หาอ่านไม่ได้ทั่วๆ ไป คนหาเช้ากินคำ่จะเรียนรู้ได้อย่างไรครับ....

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 25 ก.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อบรมปัญญาให้เข้าใจความจริง จะเป็นประโยชน์ทั้งชาตินี้ และชาติต่อๆ ไป กุศลที่ทำได้เสมอๆ คือ การฟังพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง มีคุณค่ามหาศาลสำหรับชีวิตที่ต้องเดินทางต่อไป อีกแสนไกล และกันดาร

ขอเชิญศึกษาพระธรรม...

รวมลิงก์เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์

พระไตรปิฎก

ฟังธรรม

วีดีโอ

ซีดี

หนังสือ

กระดานสนทนา

การที่ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรม ฟังพระธรรม ทำให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแล้วก็หมดไป ไม่ว่าจะเป็นทางตา ทางหูทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ จิตทุกขณะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป หมดไป ไม่มีอะไรเหลือเลยจริงๆ จากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่ง ดังนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ สิ่งที่ควรสั่งสมไปทุกภพทุกชาติ นั่นก็คือ กุศล (รวมถึงการอบรมเจริญปัญญา ในชีวิตประจำวันด้วย)

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ