การคิด (มโนทวาราวัชชนจิต) เกิดพร้อมขณะที่เป็นสติปัฏฐานหรือไม่?
 
lokiya
lokiya
วันที่  20 ก.ค. 2564
หมายเลข  34699
อ่าน  44

.


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 20 ก.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สำคัญที่ความเข้าใจถูกเห็นถูก แม้แต่ในขั้นการฟังก็จะต้องไม่ผิด ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง รากฐานที่สำคัญที่จะนำไปสู่การระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังมีกำลังปรากฏ คือ ความเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่มีจริงอย่างถูกต้องมั่นคง สิ่งที่เป็นที่ตั้งให้ปัญญาเข้าใจถูกเห็นถูก ก็ไม่พ้นจากสภาพธรรมที่มีจริงๆ ในขณะนี้ ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย

ธรรมละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่ง สติปัฏฐานเป็นการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่มีจริงที่กำลังปรากฏ ขณะที่สติปัฏฐานเกิด ต้องเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญา ดังนั้น ในประเด็นคำถาม มโนทวาราวัชชนจิต เป็นอเหตุกจิต ไม่มีเหตุใดๆ เกิดร่วมด้วยเลย ไม่ใช่กุศลจิต ดังนั้น สติปัฏฐาน จะเกิดในขณะแห่งมโนทวาราวัชชนจิต ไม่ได้เลย แต่สติปัฏฐาน สามารถรู้มโนทวาราวัชชนจิต ตามความเป็นจริงได้

กว่าจะไปถึงสติปัฏฐาน ต้องอาศัยเหตุที่สำคัญ คือการฟังพระธรรมเป็นปกติในชีวิตประจำวัน ครับ

ขอเชิญคลิกฟังคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

เพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

กว่าจะถึงสติปัฏฐาน


...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
lokiya
lokiya
วันที่ 21 ก.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ