แผ่นใหม่ MP3 ชุด ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๒๓

 
มศพ.
วันที่  10 ก.ค. 2564
หมายเลข  34586
อ่าน  528

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

แผ่น MP3 ออกใหม่

ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๒๓ (ตอนที่ 1321 - 1380)

* สนทนาธรรม ณ สถานที่ต่างๆ รวม ๖๐ ตอน *

MP3 ชุดดังกล่าวนี้

มีให้บริการแล้วที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ท่านที่มีความประสงค์จะรับแผ่นนี้

(มีให้บริการแบบ Micro SD และ USB ด้วย)

ขอเชิญติดต่อได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๖๘ ๐๒๓๙

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 10 ก.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ