แผ่นใหม่ MP3 ชุด ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๒๓
 
มศพ.
วันที่  10 ก.ค. 2564
หมายเลข  34586
อ่าน  121

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

แผ่น MP3 ออกใหม่
ชุด

ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๒๓

* สนทนาธรรม ณ สถานที่ต่างๆ รวม ๖๐ ตอน *

(ตอนที่ ๑๓๒๑ - ๑๓๘๐)


ขอเชิญคลิกฟังเนื้อหาบางตอนจากแผ่นดังกล่าวได้ที่นี่

ปกิณณกธรรม ตอนที่ 1321

ปกิณณกธรรม ตอนที่ 1322

ปกิณณกธรรม ตอนที่ 1323


MP3 ชุดดังกล่าวนี้

มีให้บริการแล้วที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ท่านที่มีความประสงค์จะรับแผ่นนี้

(มีให้บริการแบบ Micro SD และ USB ด้วย)

ขอเชิญติดต่อได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๖๘ ๐๒๓๙

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 10 ก.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ