ประมาทคือเป็นอกุศล
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  2 พ.ค. 2564
หมายเลข  34168
อ่าน  115

* ถ้าไม่เข้าใจธรรม ก็มักคิดว่าในแต่ละวัน ก็ไม่ได้มีอกุศลอะไรมากมาย เพราะไม่ได้ไปเบียดเบียนใครให้เดือดร้อน และก็ไม่เข้าใจความไม่ประมาทตรงตามความเป็นจริง เพราะคิดว่า ความไม่ประมาท คือความระมัดระวัง เช่น เดินข้ามถนนก็ต้องไม่ประมาท หรือเมื่อมีโรคติดต่อ ก็ต้องไม่ประมาท ที่จะระวังป้องกันตัว

* แต่ตามความเป็นจริง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่า ไม่ประมาท คือ ไม่ปราศจากสติ (สภาพที่ระลึกได้ในทางที่ดีงาม) ดังนั้น ในขณะที่กุศลจิตเกิด จึงไม่ประมาท เพราะมีสติเกิดร่วมด้วยเสมอ

* ขณะใดที่กุศลไม่เกิด อกุศลก็เกิด ซึ่งประมาทแล้ว แต่ก็ไม่รู้ คิดว่าไม่มีอกุศล

* ผู้ที่ฟังพระธรรมเข้าใจ จึงค่อยๆ ไม่ประมาทเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ไตร่ตรองตามความเป็นจริงว่า ในชีวิตประจำวันมีอกุศลมากมาย แม้ว่าจะยังไม่รู้ตรงลักษณะของอกุศลธรรม แต่ก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้ปัญญาเจริญขึ้นไปตามลำดับ จนสามารถรู้ตรงลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้ตามความเป็นจริง

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 2 พ.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ