เรียกนามธรรม แต่ไม่เข้าใจสภาพรู้
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  6 พ.ค. 2564
หมายเลข  34186
อ่าน  113

* ตามความเป็นจริงแล้ว ทุกขณะไม่ปราศจากธาตุรู้ สภาพรู้ เลย แต่ไม่ได้ใส่ใจในความเป็นธาตุรู้ที่กำลังมี กำลังปรากฏ

* แม้จะฟังพระธรรม แล้วจำและพูดคำว่า นามธรรม ก็อาจจะคิดว่าเข้าใจในความเป็นนามธรรมแล้ว แต่ความจริงอาจเป็นเพียงการเรียกขื่อธรรมเท่านั้น

* ธรรม เป็นสิ่งที่มีจริง แม้ไม่ต้องเรียกชื่อ ก็มีลักษณะ สภาพ ของธรรมนั้นๆ ตามความเป็นจริง

* การติดในชื่อ ในคำ หรือเรื่องของธรรม จะไม่เกื้อกูลให้เข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงได้เลย ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ชื่อย่อมครอบงำสิ่งทั้งปวง

* ชื่อ คำ บัญญัติต่างๆ ของพระธรรมคำสอน ไม่ว่าจะในภาษาใด ก็เพื่อประโยชน์คือ ให้เข้าใจสภาพธรรมที่กำลังปรากฏขณะนี้เอง (ซึ่งไม่มีชื่อ)

* แต่การที่จะน้อมไปในการเข้าใจความเป็นธรรมที่ไม่ใช่ชื่อ ก็คือการฟังพระธรรม สนทนาธรรมด้วยการพิจารณาไตร่ตรอง ไปตามเหตุตามผลของความเป็นธรรมแต่ละประการ โดยไม่ข้ามไปหาคำของธรรมที่จำไว้ เช่น การจะค่อยๆ เข้าใจสภาพรู้ ก็คือใส่ใจในความเป็นธาตุรู้ที่กำลังมีในขณะนี้ กำลังมีจริงๆ เป็นธาตุคือเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่ต้องเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งกำลังมีธาตุรู้อย่างแน่นอน โดยไม่ต้องเรียกชื่อว่านามธรรมเลยก็ได้

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
mana.amo
mana.amo
วันที่ 6 พ.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 6 พ.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ปทุม
วันที่ 6 พ.ค. 2564

กราบขออนุโมทนาในกุศลจิตด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 7 พ.ค. 2564

กราบขอบพระคุณ และยินดีในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Nattaya40
Nattaya40
วันที่ 12 พ.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ