คนเคราะห์ร้ายในโลก
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  7 พ.ค. 2564
หมายเลข  34195
อ่าน  168

* คนพาล คือคนไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจธรรมตามความเป็นจริง จึงไม่เห็นคุณค่าของปัญญา ปรารถนาแต่ทรัพย์สมบัติและยศฐาบรรดาศักดิ์ ซึ่งคิดว่าจะทำให้ตนมีความสุขด้วยทรัพย์สมบัติและยศนั้น

* เมื่อคนพาลผู้ปรารถนาทรัพย์และยศ มัวเมาในอำนาจ ไม่เห็นโทษของบาปอกุศล ย่อมกระทำทุจริตกรรมประการต่างๆ เพราะหวังจะได้ความสุขในปัจจุบัน แต่เขาย่อมเคราะห์ร้าย คือประสบทุกข์ โทษ ภัย ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า ด้วยผลของบาปกรรมเหล่านั้น

* ดังนั้น ปัญญาจึงประเสริฐกว่าทรัพย์และยศทั้งปวง เพราะนำมาซึ่งประโยชน์สุขทั้งในโลกนี้ ประโยชน์สุขในโลกหน้า และประโยชน์สุขสูงสุดคือการดับกิเลสได้หมดสิ้น

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 7 พ.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ