ผิดตั้งแต่ต้น จะเข้าใจธรรมได้อย่างไร
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  5 พ.ค. 2564
หมายเลข  34179
อ่าน  147

* ธรรมคือสิ่งที่มีจริง มีลักษณะของสภาพธรรมเป็นแต่ละอย่างตามความเป็นจริง

* พระธรรม คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทรงแสดงความเป็นธรรมแต่ละอย่างตรงตามความเป็นจริง

* การศึกษาพระธรรม จึงต้องเริ่มตั้งต้นด้วยความเข้าใจถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ไม่คลาดเคลื่อนไปด้วยความคิดเองที่ผิดไปจากพระธรรม

* ความเข้าใจถูกต้องตามพระธรรมตั้งแต่เริ่มต้น ก็คือฟังเข้าใจว่าเป็นธรรมที่ไม่ใช่เรา แม้ปัญญาจะยังไม่ได้ประจักษ์ในความเป็นธรรมที่ไม่ใช่เรา แต่ความเข้าใจในขั้นฟังที่ถูกต้องตามพระธรรม จะนำไปสู่ความเข้าใจในสภาพธรรมเพิ่มขึ้นๆ

* แต่ถ้าเข้าใจผิดคิดเองด้วยความเป็นเรา คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงตั้งแต่เริ่มต้น ก็จะไม่สามารถเข้าใจในความเป็นธรรมที่เป็นอนัตตาได้เลย

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 5 พ.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 6 พ.ค. 2564

กราบขอบพระคุณ และยินดีในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pulit
pulit
วันที่ 6 พ.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ