เฉยๆ เป็น กิเลสหรือไม่
 
บ้านธัมมะ
วันที่  19 มี.ค. 2564
หมายเลข  33903
อ่าน  267

บุญเกิด : เฉยๆ เป็น กิเลสหรือไม่ ถ้าไม่ใช่แล้วเป็นธรรมะอะไรครับ เฉยๆ เป็นความชั่ว หรือเป็นความดี

อ.อรรณพ : เฉยๆ ไม่ใช่กิเลส แต่เป็นความรู้สึกที่ไม่สุข ไม่ทุกข์ แต่ถ้ามีกิเลส คือโลภะ โมหะ เกิดกับความรู้สึกเฉยๆนั้น ความรู้สึกเฉยๆนั้นก็เป็นอกุศล ถ้าความรู้สึกเฉยๆนั้น มีเจตสิกที่ดีงามเกิดร่วมด้วย (เช่น ศรัทธา สติ ) ความรู้สึกเฉยๆนั้น ก็เป็นธรรมที่ดีงาม

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากลิงก์ต่อไปนี้

รู้สึกเฉยๆ ควรทำอย่างไรคะ

ความดี

ความหมายของ กุศล และ อกุศล

ความดี ความชั่ว

รู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือความดีความชั่ว


บุญเกิด
: ปกติทั่วไป เฉยๆ จะเป็นไปแบบใด

อ.อรรณพ : เป็นอกุศลมากกว่าเป็นกุศลมากครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 19 มี.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ