ควรวางตัวอย่างไร กับคนที่มีความเห็นต่างในทางธรรม
 
บ้านธัมมะ
วันที่  20 มี.ค. 2564
หมายเลข  33909
อ่าน  321

พรทิพย์ : มีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเหมือนเป็นคนดี เข้าวัดทำบุญใส่บาตรตามโอกาส (และชอบถ่ายรูปตอนไปทำบุญลงเฟสบุค) แต่ดิฉันเคยคุยกับเค้าและเคยแชร์คลิปการสนทนาของ มศพ. เกี่ยวกับเรื่องการให้เงินพระ เค้าบริภาษและใช้คำดูถูกเหยียดหยาม และไม่ยอมฟังคำที่เราจะอธิบายชี้แจง

ประเด็นที่จะถามคือ ดิฉันควรจะวางตัวอย่างไรกับเพื่อนคนนี้คะ ในเมื่อเค้ามีความประพฤติทั่วไปดี การปฏิบัติตนต่อเพื่อนส่วนใหญ่ก็ดี แต่ดิฉันกลับรู้สึกไม่พอใจที่เค้าดูหมิ่น

อ.กุลวิไล : ควรวางตัวอย่างไรกับเพื่อน ที่มีความเห็นต่างในทางธรรม อย่างเรื่องการให้เงินพระภิกษุ ซึ่งเพื่อนไม่เข้าใจความเป็นเพศบรรพชิต ที่ออกบวชเป็นพระภิกษุเพื่อขัดเกลากิเลสและสละความเป็นเพศคฤหัสถ์

เพศบรรพชิตกับเพศคฤหัสถ์ ต้องแตกต่างกันด้วยคุณความดี จะเหมือนกันไม่ได้

ความเป็นมิตรเป็นเพื่อนปรารถนาดีคือเมตตา เป็นสิ่งที่ควรเจริญกับทุกๆ คน การให้เพื่อนหรือแม้ผู้ใกล้ชิดเข้าใจธรรมะ ต้องรู้ความสนใจของผู้รับและต้องรอเวลาหากผู้นั้นยังไม่ถึงเวลา อีกทั้งผู้นั้นได้สะสมมาที่จะรับฟังความจริงหรือไม่ แม้พระธรรมวินัย (ธรรมะที่ขัดเกลากิเลส) ถ้าเป็นผู้ไม่เห็นประโยชน์ของพระธรรมและไม่ได้เป็นผู้ตรงต่อธรรมะ (ความดีเป็นความดี ความไม่ดีเป็นความไม่ดี) เมื่อเห็นว่าค้านกับความคิดเดิมๆ ของเขา ก็เป็นเหตุให้เกิดความขุ่นเคืองใจได้ และถ้าความไม่พอใจมีกำลังก็เป็นปัจจัยให้สามารถกล่าวคำประทุษร้ายผู้มีคุณได้ เพราะไม่รู้


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 มี.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ประสาน
วันที่ 21 มี.ค. 2564

เข้าใจว่าเป็นธัมมะเป็นอนัตตาเกิดจากเหตุปัจจัย

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เซจาน้อย
วันที่ 21 มี.ค. 2564

     อนุโมทนาครับ                     "เมตตา กรุณา มุทิตา  อุเบกขา"

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
apiwit
apiwit
วันที่ 22 มี.ค. 2564

อนุโมทนาสาธุครับ ก็คิดว่าควรเกื้อกูลด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง แต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเข้าใจสุดท้ายก็คงต้องปล่อย เพราะแม้ฝืนไปก็ไม่อาจเปลี่ยนอะไรได้ ควรวางใจว่าเราทำดีที่สุดแล้ว ได้พูดในสิ่งที่ถูกต้องตามพระธรรมแล้ว ที่เหลือคงเป็นวิบากของเขาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ