ผู้สร้างกรรมไม่มี และผู้เสวยผล (ของกรรม) ก็ไม่มี
 
บ้านธัมมะ
วันที่  21 มี.ค. 2564
หมายเลข  33915
อ่าน  328

อรรถ : กมฺมสฺส การโก นตฺถิ วิปากสฺส จ เวทโก สุทฺธธมฺมา ปวตฺตนฺติ เอเวตํ สมฺมทสฺสนํ.
แปลความว่า ผู้สร้างกรรมไม่มี และผู้เสวยผล (ของกรรม) ก็ไม่มี ธรรมล้วนๆ เป็นไปอย่างเดียว นี้เป็นสัมมาทัสสนะ (คือความเห็นโดยชอบ)

ขอช่วยขยายความธรรมะข้อนี้ด้วยครับ

อ.คำปั่น : ข้อความดังกล่าวแสดงถึงกิจหน้าที่ของปัญญาที่เข้าใจถูกตามความเป็นจริงว่า มีแต่ธรรม (สิ่งที่มีจริง) เท่านั้นที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน แท้ที่จริงบุคคลผู้สร้างกรรม ไม่มี เพราะมีแต่ธรรมที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ กระทำกรรมดี บ้าง กระทำกรรมไม่ดีบ้าง (เพราะมีธรรมเกิดขึ้นเป็นไป จึงหมายรู้ได้ว่าเป็นใคร ทำอะไร) และเมื่อกรรมที่ได้กระทำแล้วถึงคราวให้ผล ผลก็เกิดขึ้นเป็นไป ที่เรียกว่า วิบาก และวิบากก็เป็นธรรม ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตนเลย ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 21 มี.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 23 มี.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อบรมปัญญาให้เข้าใจความจริง จะเป็นประโยชน์ทั้งชาตินี้ และชาติต่อๆไป กุศลที่ทำได้เสมอๆ คือ การฟังพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง มีคุณค่ามหาศาลสำหรับชีวิตที่ต้องเดินทางต่อไป อีกแสนไกล และกันดาร

ขอเชิญศึกษาพระธรรม...

รวมลิงก์เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์

พระไตรปิฎก 

ฟังธรรม

วีดีโอ

ซีดี

หนังสือ

กระดานสนทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ