ลาสิกขาได้ เพราะโทษหนักมาก ที่เป็นพระไม่ดี
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  23 มี.ค. 2564
หมายเลข  33924
อ่าน  265

ท่านอาจารย์  เป็นคฤหัสถ์ที่ดีก็แสนยาก ใช่ไหม? แล้วจะเป็นพระภิกษุที่ดี จะยากกว่าสักแค่ไหน และถ้าไม่เป็นพระภิกษุที่ดี ก็เป็นโทษแก่ตนเอง เป็นโทษที่หนักมาก เพราะเหตุว่า นอกจากตนเองจะทำลายประโยชน์ของตน และเมื่อสิ้นชีวิตจากโลกนี้ไปแล้ว โทษหนักที่ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพูดคำที่ไม่จริง มุสาวาท

เพราะเหตุว่า สภาพธรรมะเกิดดับ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สภาพธรรมะ เป็นธรรมะ ไม่ใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใด ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลย แต่สอนให้ทำ สอนให้เป็นตัวตน สอนทุกอย่างที่จะให้ติดข้อง ไม่ใช่เป็นการละกิเลส เพราะฉะนั้น ก็ตรงกันข้ามกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โทษต้องหนักมาก

ด้วยเหตุนี้ เป็นคฤหัสถ์ที่ดีก่อน ถ้ารู้สึกตัวว่าไม่สามารถที่จะเป็นภิกษุที่ดีได้ ลาสิกขาบทได้ แล้วก็ศึกษาพระธรรมวินัย

เพราะฉะนั้น ดิฉันเคยกล่าวว่า ใครก็ตามที่ลาสิกขา เพราะไม่สามารถจะเป็นพระภิกษุที่ดีได้ ดิฉันดีใจ และขออนุโมทนาด้วย

ติดตามชมและฟังการสนทนาฉบับเต็มได้ที่ลิงค์ด้านล่าง :


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 23 มี.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 23 มี.ค. 2564

ขอบพระคุณและยินดีในกุศลจิตค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ