สถานที่ของพระนิพพาน คือในจักรวาล รึเปล่าครับ
 
kornzaq
วันที่  24 มี.ค. 2564
หมายเลข  33928
อ่าน  199

ผมสงสัยครับ นิพพานละขันธ์ทั้งหมดแล้วจะอยู่ในจักรวาลไหมครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 24 มี.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

นิพพาน เป็นสภาพธรรมที่มีจริง เป็นสภาพธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับ เป็นสภาพธรรมที่ไม่มีปัจจัยใดๆ ปรุงแต่งให้เกิดขึ้นได้เลย ไม่มีที่ตั้ง ไม่มีที่อยู่ใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเป็นสภาพธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับ พระอริยบุคคลทุกระดับขั้นเท่านั้นที่จะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมที่เป็นนิพพานได้

สำหรับบุคคลผู้ที่อบรมเจริญปัญญาจนรู้แจ้งอริยสัจจธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์ เป็นผู้สิ้นอาสวะ ห่างไกลแสนไกลจากกิเลสโดยประการทั้งปวง เมื่อดับขันธปรินิพพาน (ดับโดยรอบซึ่งขันธ์ ซึ่งเป็นการตายของพระอรหันต์) แล้ว ไม่มีการเกิดอีกเลยในสังสารวัฏฏ์ เพราะดับกิเลสอันเป็นเหตุให้มีการเกิดได้แล้ว นั่นเอง ดังข้อความใน
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ ๕๓ ดังนี้

ชนทั้งหลาย บางพวก ย่อมเข้าถึงครรภ์ (เกิดเป็นมนุษย์)

ผู้มีกรรมลามก ย่อมเข้าถึงนรก

ผู้มีกรรมเป็นเหตุแห่งสุคติ ย่อมไปสวรรค์

ผู้ไม่มีอาสวะ ย่อมปรินิพพาน


ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

นิพพานเป็นเมืองแก้ว ใช่หรือไม่

นิพพานบุรี

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
kornzaq
วันที่ 25 มี.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 25 มี.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ