บุญคืออย่างไร? รู้ไว้ ไม่ไปนรก
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  19 มี.ค. 2564
หมายเลข  33901
อ่าน  290

ท่านอาจารย์  ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะ อยู่ท่ามกลางพายุกิเลสหรือเปล่า? เห็นไหม? โทษภัยมหาศาล ก็ไม่รู้เลย บางทีทะเลก็เรียบ แต่ก็เป็นทะเล พอพายุมา ซัดเลย ปั่นป่วน เดือดร้อนทั่วบ้าน ทั่วเมือง แต่ก็คือ แต่ละหนึ่งนั่นแหละ ที่เดือดร้อน เพราะฉะนั้น กุศล เป็นที่กำบังซ่อนเร้น จากภัย

เพราะฉะนั้น ขณะนี้ รู้ได้เลย ถ้าเป็นผลของกรรมที่กำลังฟังธรรมะเข้าใจเป็นเหตุ จะเกิดที่ไหน? เห็นไหม? สุคติภูมิ แน่นอน จะมนุษย์หรือสวรรค์ ก็ได้ เพราะสวรรค์ก็มีศาลาสุธัมมา คนที่ได้สะสมมาแล้วที่จะฟังธรรมะ ก็ไปฟังธรรมะที่นั่น ไม่ต้องห่วง มนุษย์ก็..ไม่มากแห่ง ใช่ไหม? เพราะเหตุว่า ก็ต้องพิจารณาว่า สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้ถูกต้อง หรือว่า ทำให้ไขว้เขว ผิด บิดเบือนไป ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

เพราะฉะนั้น ก็เป็นเรื่องที่ ธรรมะ ต้องไตร่ตรอง ละเอียดขึ้น ละเอียดขึ้น ก็ยิ่งรู้ตามความเป็นจริงว่า ทั้งหมด เพื่อให้รู้ว่า ไม่ใช่เรา ทั้งหมด ธรรมะที่เป็นเหตุก็มี ธรรมะที่เป็นเหตุ แม้ดับไปแล้ว ก็เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมะที่เป็นผลของเหตุนั้น ซึ่งต้องศึกษาโดยละเอียด ทั้งหมด จึงจะสามารถ ค่อยๆ ละคลาย ความเป็นเราได้ เพราะความเป็นเรา เหนียวแน่นมาก

ถ้าพูดเรื่องอื่น รู้สึกคนฟังจะไม่เบื่อ ไม่เหนื่อย ใช่ไหม และคนฟังเอง ก็ฟังเรื่องที่ตนเองไม่เบื่อ ไม่เหนื่อย แต่พอฟังธรรมะ เบื่อและเหนื่อย ลองฟังเรื่องอื่นสิ สนุกๆ เบื่อไหม? ดูหนังสักเรื่องหนึ่ง หรืออะไรสักอย่างหนึ่ง นั่งอยู่ได้ตั้งนาน ไม่เห็นเบื่อ แต่พอได้ยินคำ ที่คงยาก และยังไม่รู้คุณของคำนั้น ว่าแต่ละคำ มีค่ามาก ทำให้ไม่ไปนรกได้ เมื่อเข้าใจ

สารพัดอย่าง แต่ว่าไม่เห็นประโยชน์เลย เพราะสะสมมาที่จะเบื่อและเหนื่อย ที่จะฟังคำ ซึ่งทำให้ต้องคิด ต้องไตร่ตรอง 

เพราะฉะนั้น บางคนไม่คิด ไม่ไตร่ตรองเลย ถามทำไม พูดไปสิ จะฟัง อย่างนี้ก็มี แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า คนฟังเข้าใจแค่ไหน

บันทึกการสนทนาบางตอน โดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และวิทยากร ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ (เช้า)

ติดตามชมและฟังบันทึกการสนทนา ฉบับเต็ม ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง : 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 19 มี.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ