ผู้เพิ่งจากไป คุณมนตรี กัลยาณรัตน์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑๑๑
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  9 ม.ค. 2564
หมายเลข  33563
อ่าน  323

ผู้เพิ่งจากไป คุณมนตรี กัลยาณรัตน์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑๑๑

ข่าวจากสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. แจ้งว่า คุณมนตรี กัลยาณรัตน์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑๑๑ ได้ถึงแก่กรรมแล้ว และได้ทำการฌาปนกิจเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ฌาปนสถาน วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

คุณมนตรี กัลยาณรัตน์ เป็นสามีของคุณยุพา กัลยาณรัตน์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑๑๐ เป็นสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ที่นอกจากจะฟังการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ มานานหลายสิบปีแล้ว ยังเดินทางมาร่วมฟังการสนทนาธรรมที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ทั้งยังเป็นอาสาสมัครที่ช่วยงานด้านการแจกจ่ายหนังสือธรรมอยู่เป็นประจำ ทั้งที่มูลนิธิฯ ที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และที่อื่นๆ 

ข้อความการสนทนาของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ จากกระทู้ "มั่นใจได้ ตายแน่นอน"  

"...ถ้าจะระลึกถึงความตายให้มีประโยชน์จริงๆ ก็คือ มั่นใจได้ ตายแน่ แต่ว่า จะช้าหรือเร็ว ตายในลักษณะไหน? แต่ว่าที่ทุกคนลืม แล้วก็อยากจะคิดถึงความตายว่า ความตายต้องมีแน่ เพื่ออะไร? เพื่อเป็นคนดีขึ้นหรือว่าทำชั่วไปเหมือนเดิม? อันนี้เป็นสิ่งซึ่งน่าคิด

เพราะเหตุว่า คงจะไม่รู้ว่า ขณะนี้ไม่มีอะไรที่เป็นเราได้เลยสักอย่างเดียว ทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยๆ แต่ทางไปของเหตุ คือกุศลและอกุศล ต้องต่างกัน เพราะฉะนั้น ทางเดิน ซึ่งขณะนี้ไม่ใช่เรา กุศลจิต ก็เดินไปทางหนึ่ง อกุศลจิต ก็เดินอีกทางหนึ่ง เดินคนละทาง ใช่ไหม? แล้วจะเดินทางไหน กับใคร? จะเดินไปกับกุศล หรือว่า จะเดินไปกับอกุศล?

ในนามของชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ขออุทิศกุศลทุกประการที่ได้บำเพ็ญแล้ว แด่คุณมนตรี กัลยาณรัตน์ ขอจงมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาในส่วนกุศลนั้นด้วยเทอญ

 


  ความคิดเห็น 1  
 
jirat wen
jirat wen
วันที่ 9 ม.ค. 2564

ขออุทิศกุศลทุกประการที่ได้บำเพ็ญแล้ว แด่คุณมนตรี กัลยาณรัตน์ ขอจงมีจิตโสมนัสยินดีในส่วนกุศลนั้นด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 ม.ค. 2564

ขออุทิศกุศลทุกประการที่ได้บำเพ็ญแล้ว

แด่คุณมนตรี กัลยาณรัตน์

ขอจงมีจิตโสมนัสยินดี

อนุโมทนาในส่วนกุศลนั้นด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 10 ม.ค. 2564

เพิ่งทราบครับ อนุโมทนาในกุศลทุกประการของท่าน และทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
lokiya
lokiya
วันที่ 10 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 10 ม.ค. 2564

ขออุทิศกุศลที่ได้กระทำแล้ว แด่คุณมนตรี กัลยาณรัตน์ ขอให้คุณมนตรี กัลยาณรัตน์ได้มีจิตโสมนัสยินดี ร่วมอนุโมทนาในกุศลนี้ด้วยเทอญ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่ 12 ม.ค. 2564

เพิ่งทราบข่าวครับ ... ขออนุโมทนาในกุศลธรรมทุกประการที่คุณลุงมนตรี กัลยาณรัตน์ ได้กระทำไว้ดีแล้วในชาตินี้

ขออุทิศส่วนกุศลทุกประการที่ได้บำเพ็ญไว้ดีแล้วในชาตินี้ แด่คุณลุงมนตรี กัลยาณรัตน์ หากคุณลุงมนตรี กัลยาณรัตน์ทราบด้วยญาณวิถีใด ก็ขอจงมีจิตโสมนัสยินดี ... อนุโมทนาในกุศลนั้นด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
yu_da2554hotmail
yu_da2554hotmail
วันที่ 12 ม.ค. 2564

ขอแสดงความเสียใจกับคุณยุพาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
papon
papon
วันที่ 13 ม.ค. 2564

ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ

ขออุทิศส่วนกุศลให้คุณมนตรี กัลยาณรัตน์ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
Nareopak_Boonyarittipat
Nareopak_Boonyarittipat
วันที่ 13 ม.ค. 2564

คุณลุงมนตรี กัลยาณรัตน์ เป็นผู้ที่มีจิตใจดีและมีรอยยิ้มให้เสมอเวลาเจอกัน บุญกุศลใดที่ได้กระทำมาขออุทิศ ให้กับคุณลุงมนตรีค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 10  
 
swanjariya
วันที่ 14 ม.ค. 2564

ขออุทิศกุศลทั้งหลายที่ทำมาให้แล้วแก่คุณมนตรี กัลยาณรัตน์ ขอจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในส่วนกุศลด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
นิคม
นิคม
วันที่ 17 ม.ค. 2564

ขออุทิศกุศลทุกประการที่ได้บำเพ็ญแล้ว แด่คุณมนตรี กัลยาณรัตน์ ขอจงมีจิตโสมนัสยินดีร่วมอนุโมทนาในส่วนกุศลนั้นด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
chvj
วันที่ 17 ม.ค. 2564

ขออุทิศกุศลทุกประการที่ได้บำเพ็ญแล้ว แด่คุณมนตรี กัลยาณรัตน์ ขอจงมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาในส่วนกุศลนั้นด้วยเทอญ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ