สาวประเภทสองบวชแก้บน
 
patcharapon093
วันที่  11 ม.ค. 2564
หมายเลข  33571
อ่าน  75

ตอนที่ยังอยู่ในท้องของคุณแม่ คุณแม่มีปัญหาเรื่องครอบครัวเลยไปบนไว้ที่สถานที่แห่งหนึ่งเป็นศาลเจ้าจีน เนื้อหาที่ท่านกล่าวบนไว้ประมาณว่า หากลูกในท้องได้เกิดมาลืมตาดูโลกแล้วเป็นผู้ชาย จะให้บวชให้ แต่หนูรู้ตัวว่าตัวเองไม่ใช่ผู้ชาย ตอนนี้ไว้ผมยาวแล้วอายุก็ 20 แล้ว กังวลเรื่องนี้มากค่ะ มีวิธีแก้ปัญหามั้ยคะ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 12 ม.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การประสบกับปัญหาต่างๆ ก็เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัย ตราบใดที่ยังมีการเกิด ก็มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น มากบ้าง น้อยบ้าง ตามเหตุที่แต่ละคนได้สะสมมา   

ข้อที่ควรจะได้พิจารณา คือ การบน เป็นเรื่องของความหวังความต้องการ เป็นเรื่องของความไม่รู้ ขาดเหตุผล ไม่มีความมั่นคงในเรื่องกรรมและผลของกรรม การได้ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจ นั้น ไม่มีใครทำให้เลย นอกจากเป็นผลมาจากอกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้ว ผลเช่นนั้นจึงเกิดขึ้น เพราะแต่ละคน เป็นแต่ละหนึ่ง สัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตน เพราะฉะนั้น พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วเท่านั้น ที่จะให้ความกระจ่างในทุกเรื่อง แม้แต่การบวช ก็เช่นเดียวกัน ใคร สามารถบวชได้ ต้องเป็นผู้มีอัธยาศัยใหญ่ น้อมไปในการที่จะขัดเกลากิเลสในเพศที่สูงยิ่ง จึงสละทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งทรัพย์สินเงินทอง วงศาคณาญาติ สละความเป็นคฤหัสถ์ทุกอย่าง เป็นเรื่องของสภาพจิตใจที่พร้อมจริงๆ อันเนื่องมาจากการได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง แล้วเห็นโทษของการอยู่ครองเรือน จึงควรบวช นอกจากนี้ ไม่ควรบวชเลย ไม่ใช่ว่าใครอยากบวชก็บวชได้ หรือ ไม่ใช่บวชเพราะเหตุผลต่างๆ เพราะถ้าขาดความเข้าใจแล้ว เป็นอันตรายอย่างยิ่ง และที่สำคัญ แม้ไม่บวช ก็เป็นคนดีได้ เป็นลูกที่ดีได้ ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาได้ ไม่ได้มีอุปสรรคขัดขวางแต่อย่างใด การที่ลูกได้เป็นคนดี เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะนำความปลาบปลื้มมาให้ท่าน

ดังนั้น ก็ไม่ควรจะไปกังวลกับสิ่งที่ไม่เป็นเหตุไม่เป็นผล ขอให้เริ่มต้นในความถูกต้อง ด้วยการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ ความเข้าใจก็จะเป็นที่พึ่งได้โดยตลอด และถ้าหากสามารถกล่าวความจริงนี้ ให้คุณแม่ได้รับฟัง ด้วย จะเป็นการดีอย่างยิ่ง ครับ  

...ยินดีในความดีของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 12 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 12 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ