ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา
 
ชิงช้าชาลี
วันที่  9 ม.ค. 2564
หมายเลข  33560
อ่าน  77

กราบเรียนท่านอาจารย์

เจตนา เป็นอนัตตาด้วยใช่ไหมคะ แล้วเช่นนี้ หากผู้ใด มีเจตนาดีหรือร้าย ก็ล้วนเป็นอนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ แม้จะมีใครบอกเรื่องใดควรไม่ควรกระทำ ถ้าปัญญายังไม่มี ปัญญายังไม่ทำหน้าที่ของปัญญา ก็ไม่อาจที่จะละการเกิดเจตนาร้ายที่ปรากฎขึ้นเองมาตามการสะสมของอวิชชาได้ เช่นนี้แล้ว จึงทำได้เพียงสะสมความเข้าใจถูกไว้ จนกว่าสติจะระลึกรู้ได้เองในขณะนั้นๆ แบบนี้ใช่หรือไม่คะ

กราบขอบพระคุณค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 ม.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ตราบใดที่ปัญญายังไม่ถึงขั้นที่จะสามารถดับอกุศลใดๆ ได้ เมื่อได้เหตุปัจจัย อกุศลนั้นๆ ก็ย่อมเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น ก็ตรงกับความหมายของอนัตตา ซึ่งแท้จริงแล้ว ทุกขณะ ก็เป็นอนัตตา ดังนั้น สำคัญที่ความเข้าใจตั้งแต่ต้นว่า ธรรม เป็น ธรรม ไม่ใช่ใคร เจตนาร้าย เมื่อได้เหตุปัจจัยก็เกิดขึ้น แสดงความเป็นอนัตตาชัดเจน แต่เมื่อเห็นประโยชน์ของพระธรรม สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูก ก็ย่อมเป็นที่พึ่งได้โดยตลอด ขณะที่ความเข้าใจถูกเห็นถูกเกิดขึ้น อกุศลใดๆ เกิดไม่ได้เลยในขณะนั้น และสภาพธรรมที่จะเห็นโทษของอกุศลตามความเป็นจริงก็คือปัญญา นั่นเอง เห็นตามความเป็นจริง ว่า อกุศล เป็นอกุศล ให้โทษ เท่านั้น ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Nattaya40
Nattaya40
วันที่ 20 ม.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ