พระธรรมจะอันตรธานอย่างไร
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  24 ก.ย. 2563
หมายเลข  33025
อ่าน  199

* พระธรรม คือคำสอนจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แสดงถึงความจริงของสิ่งที่มีจริง คือธัมมะ ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน ซึ่งมีความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่ง ยากที่จะเข้าใจตามได้

* การที่พระธรรมจะยังดำรงอยู่ได้ ก็เพราะชาวพุทธ ฟังพระธรรม และไตร่ตรองถูกต้องตรงตามพระธรรมว่า ทุกอย่างเป็นธัมมะที่ไม่ใช่เรา ไม่ใช่คิดเองว่าต้องไปทำ ไปปฏิบัติอะไร ด้วยความเป็นเรา

* ปัญญา คือความเข้าใจถูกตามพระธรรม ดังนั้นตราบใดที่ยังมีปัญญาเกิดกับจิตใจ พระธรรมก็ยังดำรงอยู่ได้

* แต่ถ้าชาวพุทธไม่ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ จิตใจก็ปราศจากปัญญา พระธรรมก็อันตรธานไปจากจิตใจของผู้นั้นแล้ว

* ดังนั้นพระพุทธศาสนา ไม่ใช่สถานที่ ไม่ใข่การมีผู้บวชมากๆ ไม่ใช่พิธีกรรม แต่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะดำรงอยู่ได้ ด้วยปัญญาที่มีการศึกษาเข้าใจพระธรรม

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
nattawan
nattawan
วันที่ 25 ก.ย. 2563

พระพุทธศาสนา ไม่ใช่สถานที่ ไม่ใช่การมีผู้บวชมาก ๆ ไม่ใช่พิธีกรรม แต่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะดำรงอยู่ได้ ด้วยปัญญาที่มีการศึกษาเข้าใจพระธรรม

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Nattaya40
Nattaya40
วันที่ 27 ก.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 29 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ