ตรงตามพระธรรม
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  23 ก.ย. 2563
หมายเลข  33020
อ่าน  173

* พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นคำสอนที่แสดงความจริงของธัมมะตรงตามความเป็นจริงอย่างถึงที่สุด

* การจะเริ่มได้รับสาระจากพระธรรม ก็ต้องเป็นผู้ตรงตามความเป็นจริง ด้วยการไตร่ตรองตามพระธรรมที่ได้ยินได้ฟัง

* เป็นผู้ตรงตามพระธรรม คือไม่ใช่คิดเองตามที่คุ้นเคย แต่ฟังและไตร่ตรองตามพระธรรม ด้วยความละเอียด และเคารพอย่างยิ่งว่า พระธรรมของพระองค์ ละเอียด ลึกซึ้ง เห็นได้ยากยิ่ง ใครๆจะคิดธัมมะเองไม่ได้เลย

* พระธรรม ตรงตามความเป็นจริงว่า ทุกอย่างเป็นธัมมะ ไม่ใช่เรา แต่ถ้าไม่ตรงก็คิดว่ามีเรา ที่จะไปทำ ไปเพียร ไปหาหนทางลัด ไปสำนักปฏิบัติ เพื่อจะให้รู้เร็วๆ ก็จะไม่ได้สาระประโยชน์อะไรจากพระธรรมเลย แต่กลับจะหลงผิดทาง ซึ่งเป็นโทษมาก

* ดังนั้นความเป็นผู้ตรงในการฟังพระธรรม และไตร่ตรองเข้าใจตามความเป็นจริงตั้งแต่แรกว่า ทุกอย่างเป็นธัมมะ ไม่ใช่เรา จึงสำคัญมาก

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
เมธา
เมธา
วันที่ 23 ก.ย. 2563

อนุโมทนาบุญด้วยครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 24 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
kullawat
วันที่ 24 ก.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 25 ก.ย. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Nattaya40
Nattaya40
วันที่ 27 ก.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ