ความตายใกล้ที่สุด
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  22 ก.ย. 2563
หมายเลข  33016
อ่าน  427

* ถ้าไม่มีความเข้าใจพระธรรม ก็ไม่เข้าใจความตาย และประมาทในความตาย ว่าเราคงยังไม่ตาย

* พระพุทธศาสนาแสดงเรื่องความตาย ไว้อย่างไร ?

- ความตาย เป็นธรรม (สภาพที่มีจริง) อย่างหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่เรา

- ความตาย คือจิตขณะสุดท้ายของแต่ละภพชาติ ทำหน้าที่เคลื่อนย้าย (จุติ) จากความเป็นบุคคลนี้ในชาตินี้ ไปเป็นบุคคลใหม่ในชาติต่อไป

- ดังนั้นความตาย ก็คือจุติจิต (จิตที่ทำหน้าที่เคลื่อนภพชาติ) และทันทีที่จุติจิตดับไป ปฏิสนธิจิต ก็ทำหน้าที่เกิดเป็นบุคคลใหม่ในภพใหม่ สืบต่อจากจุติจิตทันที ซึ่งเร็วสุดประมาณ

- ความตาย หรือจุติจิต สามารถเกิดขึ้นขณะหนึ่งขณะใดก็ได้ คือจะเกิดต่อจากจิตที่รู้อารมณ์ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย หรือใจ ก็ได้ หรือเกิดต่อจากภวังคจิต คือจิตที่ดำรงภพชาติก็ได้

- ความตายไม่มีเครื่องหมาย คือไม่ทราบว่าจะตายเมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร แต่ต้องตายแน่ๆ

* จึงไม่ควรจะประมาทในความตาย ด้วยการฟังพระธรรม อบรมปัญญา และเจริญกุศลในทุกโอกาส

"ควรคิดเสมอว่า เรากำลังจะตาย เพื่อไม่ประมาทที่จะทำดีและศึกษาพระธรรม"

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 23 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
kullawat
วันที่ 23 ก.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 23 ก.ย. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
natthayapinthong339
natthayapinthong339
วันที่ 24 ก.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
pattarakornnontajid
pattarakornnontajid
วันที่ 25 ก.ย. 2563

กราบเท้า อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

อนุโมทนาสาธ สาธุ สาธุ...ครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 20 ต.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

อนุโมทนาสาธุค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ