รักษาจิต
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  20 ก.ย. 2563
หมายเลข  33010
อ่าน  256

* พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสพระธรรมเทศนานี้ กับท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดี ซึ่งเป็นพระโสดาบันบุคคล ที่จะต้องเจริญกุศล เพื่อละกิเลสอกุศลที่เหลือต่อไป

* เมื่อจิตเป็นกุศล ก็เป็นเหตุให้มีการกระทำ คำพูด และความคิด ที่ดีงาม เป็นคุณความดี ซึ่งในขณะที่จิตเป็นกุศล จะไม่มีกิเลสอกุศลใดๆเลย จึงไม่ทำให้เกิดการกระทำ คำพูด และความคิด ที่ชั่วได้เลย

ดังนั้นเมื่อรักษาจิตจากกิเลสอกุศล ก็เป็นการรักษา กาย วาจา ใจ จากความไม่ดีทั้งหลายด้วย

* รักษาจิตได้อย่างไร ?

- ปัญญา รักษาจิต เพราะเมื่อปัญญาคือความเข้าใจถูก เกิดกับจิต ก็จะมีสภาพที่ดีงามต่างๆ เช่น ศรัทธา สติ เกิดร่วมกัน และปรุงแต่งให้จิตดีงาม ปราศจากกิเลสอกุศล และเป็นไปด้วยความเข้าใจถูก

- ปัญญา ก็เกิดจากการฟังพระธรรม และไตร่ตรองถูกต้องตรงตามพระธรรมที่ได้ฟัง

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
มกร
มกร
วันที่ 21 ก.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 22 ก.ย. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
kullawat
วันที่ 24 ก.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Nattaya40
Nattaya40
วันที่ 9 ต.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
Nattaya40
Nattaya40
วันที่ 9 ต.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 7  
 
Nattaya40
Nattaya40
วันที่ 9 ต.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 8  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 21 ต.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ