จะเข้าใจอนัตตาได้อย่างไร
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  19 ก.ย. 2563
หมายเลข  33006
อ่าน  307

* คำหนึ่งที่มักจะคุ้นชินกันก็คือ "อนัตตา" หรือไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา แต่จะเข้าใจตามความจริงว่าเป็นอนัตตาได้อย่างไร

* ถ้ายังมีความจำความคิดรวมๆว่า เป็นคน สัตว์ สิ่งของต่างๆ หรือแม้กระทั่งเป็นส่วนของกาย ที่เป็นอวัยวะ หรือเป็นชิ้นส่วนต่างๆของสิ่งของ ก็ยังเป็นอัตตา ตัวตน อยู่นั่นเอง

* การที่จะประจักษ์ในความเป็นอนัตตาจริงๆนั้น ต้องเป็นปัญญาที่รู้แจ้งในความเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ ซึ่งยากยิ่งที่จะถึงปัญญาระดับนั้นได้

* การเริ่มต้นที่จะเข้าใจในความเป็นอนัตตา คือการฟังพระธรรม และไตร่ตรองถูกต้องว่า เป็นธรรมแต่ละหนึ่งๆ เช่น สี เสียง กลิ่น รส เย็น-ร้อน อ่อน-แข็ง ตึง-ไหว เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส กระทบสัมผัสทางกาย คิดนึก ซึ่งไม่ใช่เรา

* การรู้ในความเป็นธรรมแต่ละหนึ่ง ก็ต้องรู้สภาพธรรมนั้นทีละหนึ่ง ด้วยสติและปัญญาที่ระลึกและรู้ตรงลักษณะสภาพธรรมนั้น ที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 19 ก.ย. 2563

กราบยินดีในกุศล อ.อรรณพ หอมจันทร์ ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 20 ก.ย. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
วรศักดิ์
วรศักดิ์
วันที่ 20 ก.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
kullawat
วันที่ 23 ก.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 29 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ