แผ่นใหม่ MP3 ชุด ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๒๐
 
มศพ.
วันที่  16 ก.ย. 2563
หมายเลข  32992
อ่าน  106

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

แผ่น MP3 ออกใหม่ 
ชุด

ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๒๐

*สนทนาธรรม ณ สถานที่ต่างๆ รวม ๖๐ ตอน*

(ตอนที่ ๑๑๔๑  -  ๑๒๐๐)


ขอเชิญคลิกฟังเนื้อหาบางตอนจากแผ่นดังกล่าวได้ที่นี่


ปกิณณกธรรม ตอนที่ 1141

ปกิณณกธรรม ตอนที่ 1142

ปกิณณกธรรม ตอนที่ 1143


MP3 ชุดดังกล่าวนี้ 

มีให้บริการแล้วที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ท่านที่มีความประสงค์จะรับแผ่นนี้

(มีให้บริการแบบ  Micro SD  และ  USB ด้วย) 

ขอเชิญติดต่อได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

โทรศัพท์หมายเลข  ๐๒ ๔๖๘ ๐๒๓๙

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 ก.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
papon
papon
วันที่ 18 ก.ย. 2563

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Tuangporn
Tuangporn
วันที่ 18 ก.ย. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
มกร
มกร
วันที่ 18 ก.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
papon
papon
วันที่ 23 ก.ย. 2563

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ