วันส่งตายาย
 
ชิงช้าชาลี
วันที่  17 ก.ย. 2563
หมายเลข  32994
อ่าน  119

วันนี้หลายคนมีพิธีส่งตายาย อยากถามความคิดเห็นในแง่มุมทางธรรมค่ะ 


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 18 ก.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑ หน้าที่ ๔๒๙

"เมื่อบุคคลให้ทาน กระทำการบูชาด้วยของหอมเป็นต้น แล้วให้ส่วนบุญว่า ขอส่วนบุญ จงมีแก่บุคคลชื่อโน้น หรือว่า ขอส่วนบุญจงมีแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ดังนี้ พึงทราบว่า เป็นบุญกิริยาวัตถุอันเกิดแต่การให้ส่วนบุญ"


ความเข้าใจพระธรรมเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่ง ป้องกันไม่ให้ตกไปในฝ่ายผิด สิ่งใดก็ตาม ที่ทำตามๆ กันโดยขาดเหตุขาดผล นั่น ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะเหตุว่าตามความเป็นจริงแล้ว บุคคลผู้ที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว ทันที่เมื่อจุติจิตเกิดขึ้นทำกิจเคลื่อนพ้นจากความเป็นบุคคลนี้แล้วดับไปก็เป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดสืบต่อทันที เป็นบุคคลใหม่ ในชาติใหม่  ไม่สามารถย้อนกลับมาเป็นบุคคลนี้ได้อีก จะเกิดเป็นอะไร ก็ตามกรรมของตนเอง ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น

บุคคลผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อระลึกถึงบุคคลผู้ที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว ก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นวันใด เมื่อใด เพราะใครจะบังคับบัญชาได้ เมื่อเหตุปัจจัยพร้อม สภาพธรรมก็เกิดขึ้น นี้คือ สิ่งเดียวที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว หากท่านไปเกิดในภพภูมิที่สามารถรับรู้ได้ อย่างเช่น ภพภูมิเปรต ที่เมื่อท่านรับรู้แล้วเกิดกุศลจิต ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับตัวท่าน แต่ต้องไม่ลืมว่า ต้องเป็นการเจริญกุศล ต้องเป็นความดีเท่านั้น ถึงจะอุทิศส่วนกุศลไปให้ได้ ถ้ากระทำในสิ่งที่ผิด เช่น เอาเงินไปถวายพระภิกษุ อย่างนี้ ไม่ใช่การกระทำที่ถูกต้อง เพราะทำให้พระภิกษุผิดพระวินัย ผู้ถวายเงินแก่พระภิกษุ ก็เป็นต้นเหตุให้พระภิกษุผิดพระวินัย เป็นโทษกับพระภิกษุผู้รับ เมื่อเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ก็ไม่มีใครชื่นชมยินดีด้วยเป็นแน่ ครับ 

...ยินดีในความดีของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Natanaphong
Natanaphong
วันที่ 28 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ