พระพูดลามก
 
Thatchakorn
Thatchakorn
วันที่  16 พ.ค. 2563
หมายเลข  31864
อ่าน  401

พระพูดทะลึ่งหรือลามกส่อเสียดแต่ไม่มีความกำหนัดเพียงแค่พูดเล่นต้องอาบัติอะไรครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 16 พ.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

แม้คฤหัสถ์ที่ดี  ยังไม่พูดในคำที่ไม่เหมาะควรเหล่านั้นเลย  แต่นี่เป็นถึงกับผู้สละอาคารบ้านเรือน ออกบวชเป็นเพศที่สูงยิ่งแล้ว  แต่มากล่าวคำที่ไม่เหมาะไม่ควร ก็ยิ่งเป็นโทษ คือ เป็นอาบัติ ทุกๆ คำพูด  เพราะเหตุว่า ถ้าเป็นเรื่องไร้สาระ พูดเพื่อประสงค์จะหัวเราะกันเล่น ก็เป็นอาบัติทุพภาษิต   ถ้าเป็นการส่อเสียดเพื่อให้ผู้อื่นแตกกัน เป็นเป็นอาบัติปาจิตตีย์  ถ้าหากว่ามุ่งที่จะด่าภิกษุด้วยกัน จะด้วยคำอะไรก็ตาม  ก็เป็นอาบัติปาจิตตีย์  ถ้ามุ่งที่จะด่าคฤหัสถ์  ก็เป็นอาบัติทุกกฏ   กล่าวได้ว่า เป็นอาบัติคือผิดพระวินัยโดยตลอด  เป็นโทษกับภิกษุผู้ล่วงละเมิด ถ้าหากว่าไม่แก้ไขให้ถูกต้อง  ไม่เห็นโทษโดยความเป็นโทษ ก็เป็นผู้มีอาบัติเป็นเครื่องกั้นการบรรลุธรรมและกั้นการเกิดในสุคติภูมิด้วย ถ้าตายไปในขณะที่ยังเป็นภิกษุอยู่ ชาติหน้าต่อจากชาตินี้เลย ไปเกิดในอบายภูมิเท่านั้น  ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Thatchakorn
Thatchakorn
วันที่ 16 พ.ค. 2563

อ๋อครับ แต่ไม่ได้เข้าข่ายอาบัติสังฆาทิเสสใช่ไหมครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 16 พ.ค. 2563

เรียนความคิดเห็นที่ ๒ ครับ

สำหรับการที่จะต้องอาบัติสังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๓    ที่ว่าด้วยการพูดเกี้ยวหญิงนั้น    มุ่งหมายถึงการพูดพาดพิงถึงวัจจมรรค(ทวารหนัก)  ปัสสาวมรรค (ทวารเบา) พาดพิงเมถุนธรรม (การกระทำของบุคคลคู่ระหว่างชายกับหญิง)  ถ้ามีการกล่าวคำพูดอย่างนี้  ต้องอาบัติสังฆาทิเสส  เป็นการกระทำไม่เหมาะสม    ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชนทั้งหลาย   ครับ

ขอเชิญคลิกอ่านโดยตรงจากพระวินัยปิฎก  ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ   

พูดเกี้ยวหญิง อาบัติสังฆาทิเสส [มหาวิภังค์]

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ประสาน
วันที่ 17 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ประสาน
วันที่ 17 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
nicky01
วันที่ 18 พ.ค. 2563

เกือบเข้าใจผิด  เข้าใจละค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 29 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ