พระคำข้าว วัดท่าซุง พระพุทธเจ้ามาร่วมพิธีกับหลวงพ่อ

 
lokiya
วันที่  14 พ.ค. 2563
หมายเลข  31862
อ่าน  811

"...อันดับแรกที่เราจะทำอะไรทั้งหมด ตื่นขึ้นมาใหม่ๆ นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อน นึกถึงด้วยความเคารพ เพื่อหวังพระนิพพานก็ตาม นึกถึงเพื่อขอลาภสักการะก็ตาม ก็ถือว่าเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกัน อันดับแรกนะ..อย่างมี "พระคำข้าว"

พระคำข้าวน่ะ..หนักไปในทาง ลาภสักการะ อย่างอื่นก็มีหมด แต่ลาภน่ะหนักมาก และก็หยิบขึ้นมาพนมมือ..สาธุ ว่า.."นะโม ตัสสะ" ใช่ไหม..ว่า "นะโม ตัสสะ" ด้วยความเคารพ และอธิฐานว่าวันนี้ต้องการ... (ลาภอย่างไร)

เป็นอันว่า เราอยากจะให้ค้าขายดี ทำราชการดี เมตตาปราณี อะไรก็ตามเถอะ ก็อย่าลืมว่าเวลานั้นเรานึกถึงพระพุทธเจ้า เราขอบารมีจากท่าน อย่างนี้ถือว่าเป็น "ฌาน" ใน "พุทธานุสติกรรมฐาน" ถ้านึกถึงทุกวันน่ะ ถ้าถึงเวลาแล้วต้องทำอย่างนั้นทุกวัน ถ้าไม่ทำแล้วไม่สบายใจ นั่นเป็น "ฌาน" ใน "พุทธานุสติ" เป็นของง่ายๆ เพราะวันนี้ท่านบอกให้พูดง่ายๆ ใช้วิธีง่ายๆ นะ ก็ว่าตามท่าน

ทีนี้เมื่อเมื่อบรรดาท่านพุทธบริษัท นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้ว อย่าลืมพระที่คอ นี่คือพระพุทธเจ้า อย่าง พระคำข้าว เป็นพระพุทธชินราช อย่าลืมน่ะ คือก็เหมือนกับพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งนั่นแหละ เป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าท่าน และเวลาทำจริงๆ พระพุทธเจ้าท่านก็มาทำ อันนี้ไม่ได้โฆษณานะ พูดให้ฟัง..!

คือเวลาทำจริงๆ พระพุทธเจ้าทุกองค์เสด็จมาหมด องค์ปฐม เป็นประธาน อยู่ข้างบนใช่ไหม และ องค์ปัจจุบันคุมฉัน ท่านปล่อยกระแสจิตพุ่งสว่างเป็นลำพุ่งมาที่ใจฉัน แล้วบอกเธอนั่งนิ่งๆ อย่าคิดถึงเรื่องอะไรทั้งหมด ห้ามดูอะไรทั้งหมด ให้ทรงอารมณ์เฉยๆ ๑๐ นาที ก็ทำตามท่าน

แล้วท่านก็สั่งว่า ให้ว่า อิติปิโสฯ หลัง ๑๐ นาทีแล้ว ท่านบอกดูได้พุ่งใจไปที่ของได้ พอพุ่งใจไปที่ของ ที่เห็นเป็นลำ ไม่เห็นของที่ปลุกเลย แสงพระพุทธเจ้ากลบหมด..หนามาก "พระคำข้าว" เด่นทางมหาลาภ มีรูปพระพุทธชินราช (พระพุทธกัสสป) ด้านหน้า และด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อ.."

----

พระพุทธเจ้าท่านมาร่วมพิธีทำวัตถุมงคลให้พระวัดหนึ่ง เป็นไปได้หรือไม่ครับ?


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 16 พ.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เดรัจฉานวิชาทั้งหมด ขวางสวรรค์ มรรคผล นิพพาน ไม่ได้เป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของกุศลธรรมและปัญญาเลยแม้แต่น้อย มีแต่จะทำให้อกุศลเกิดพอกพูนมากยิ่งขึ้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ ภิกษุในพระธรรมวินัย เว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชาโดยประการทั้งปวง ดังนั้น เมื่อเข้าใจถึงความประเสริฐยิ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมแต่ละคำที่พระองค์ทรงแสดง จะเห็นได้ว่า ไม่มีคำสอนแม้แต่บทเดียวที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นอกุศลแม้เพียงเล็กน้อย ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Tikky
วันที่ 17 พ.ค. 2563

กระจ่างชัดเลยคับ อนุโมทนาคับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
yogototo
วันที่ 18 พ.ค. 2563

ถ้าผมไม่ได้ศึกษาที่มูลนิธิผมคงยังสงสัยอยู่ว่าทำไมพระพุทธเจ้าสอนให้ขัดเกลากิเลสแต่ทำไมที่คนนับถือกันมีแต่ความต้องการทั้งนั้นเลยครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ