สอบถามเกี่ยวกับชาดกครับ

 
kornzaq
วันที่  13 พ.ค. 2563
หมายเลข  31859
อ่าน  414

1. ชาดก มีทั้งหมด 500 กว่า เรื่อง ชาดกแต่ละเรื่อง อยู่ในช่วงเวลาที่ติดๆ กันไหมครับ อย่างเช่น ชาดกเรื่องที่ 1 จบแล้ว ก็คือจะไปเกิดชาติใหม่ แล้ว ชาติต่อมาก็เป็นชาดกเรื่องที่ 2 เลย ชาดกเรื่องที่ 2 จบ เกิดชาติต่อมาก็เป็นชาดกเรื่องที่ 3 เลย เรียงกัน อย่างนี้ จนครบ 500 กว่าชาติไหมครับ

2. อดีตชาติของพระองค์ที่ย้อนไปมากที่สุด คือ ชาติไหนครับ แล้วย้อนไปไกล ถึงขั้นเป็นโลกก่อนหน้า โลกปัจจุบันที่เราอาศัยไหมครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 16 พ.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ชาดก คือ เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เกี่ยวกับชีวิตพระองค์เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติเป็นบุคคลต่างๆ บ้าง เป็นเทวดาบ้าง บางพระชาติก็เกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน ก็มี และในแต่ละชาดก ก็จะมีกล่าวถึงบุคคลอื่นๆ ด้วย ที่เกี่ยวข้องกันในชาตินั้นๆ ทั้งหมดทั้งปวง เมื่อกล่าวโดยธรรม ก็คือ สภาพธรรมที่เกิดแล้วดับแล้ว ไม่กลับมาอีกเลย ในแต่ละชาดก ก็ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกัน

สังสารวัฏฏ์ยาวนานมาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงระลึกชาติหนหลังของพระองค์ ซึ่งก็นับไม่ถ้วนเลย สาระคำคัญ คือ ความเข้าใจถูกเห็นถูกจากการฟังศึกษาในแต่ละชาดก และ สาระธรรมที่ปรากฏในแต่ชาดกก็มากที่ควรศึกษา และเมื่อเข้าใจถูกต้องก็เป็นเหตุให้ประพฤติตามได้ เพื่อขัดเกลากิเลสของตนเอง ครับ

ขอเชิญคลิกศึกษาในบางชาดกได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

พญาช้างยอดกตัญญู [มาตุโปสกชาดก]

เป็นทูตของตัณหา [ทูตชาดก]

ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว [สาลิยชาดก]

สีลานิสังสชาดก .. คบสัตบุรุษไม่ไร้ผล

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ประสาน
วันที่ 17 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
yogototo
วันที่ 18 พ.ค. 2563

ตอนที่พระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์คำสอนนั้นแตกต่างจากตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ยกชาดกมาสอนเพื่อความเห็นถูกแตกต่างกันอย่างไรครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
วันที่ 28 พ.ค. 2563

เรียน ความคิดเห็นที่ ๓ ครับ

ความเป็นจริงของธรรม ไม่เปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใด ก็ตาม ขณะที่พระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ยังไม่ได้ทรงจักษ์แจ้งความเป็นจริงของธรรมตามความเป็นจริง แต่เมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้ ทรงประจักษ์แจ้งธรรมทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริง โดยที่ไม่มีผู้ใดเปรียบได้ พระองค์ก็ได้ทรงแสดงความเป็นจริงของสภาพธรรม เพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังผู้ศึกษา แม้ว่าจะเป็นชาดก เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ก็ส่องให้เห็นถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมตามความเป็นจริง ในเวลาจบชาดก จึงมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลได้ ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
yogototo
วันที่ 29 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
kornzaq
วันที่ 31 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
วันที่ 31 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ