ไม่รับของที่ไม่ได้ใช้

 
joychorelada
วันที่  13 พ.ค. 2563
หมายเลข  31858
อ่าน  377

กราบเรียนถามค่ะ

การที่เราปฏิเสธสิ่งของที่นายจ้างแจกจ่ายให้แก่พนักงาน เพราะคิดว่าคงจะไม่ได้ใช้เอง ก็เลยสละเพื่อให้คนอื่นต่อไป ไม่ทราบว่าทำถูกหรือเปล่าคะ และภายหลังผู้แจกเขามาถามว่าได้ของแจกหรือยัง ก็ตอบไปตามตรง แต่รู้สึกไม่ค่อยดี ไม่ทราบว่าเป็นอกุศลใดเกิดขึ้นหรือเปล่าคะ

กราบขอบพระคุณค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 13 พ.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ทุกขณะ ไม่พ้นจากสภาพธรรมที่มีจริงๆ เลย ความเป็นจริงของสภาพธรรม เป็นอย่างไร ก็เป็นอย่างนั้น กุศล เป็น กุศล อกุศล เป็น อกุศล และไม่ปะปนกันด้วย ชีวิตประจำวันอกุศลก็มากมาย กุศลมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เทียบส่วนกันไม่ได้เลยกับอกุศล สำหรับการรับสิ่งของจากผู้อื่น ด้วยจิตที่ชื่นชมยินดีในความหวังดีของผู้ให้ ก็ย่อมเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม เมื่อรับมาแล้ว เมื่อตนเองไม่ได้ใช้ แต่เห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้อื่น ก็ให้กับบุคคลอื่นไป เป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นต่อไปได้ ก็เป็นสิ่งที่ดี ที่สามารถกระทำได้

สำหรับในประเด็นคำถาม เมื่อเห็นว่า ตนเองไม่ได้ใช้ ก็ปฏิเสธที่จะไม่รับ สิ่งนั้นก็ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นที่จะได้รับต่อไป ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพจิตเป็นสำคัญว่าเป็นอย่างไร อกุศล หรือ กุศล ไม่รับด้วยความสำคัญตนถือตน หรือ ด้วยการเห็นประโยชน์ที่คนอื่นควรจะได้รับต่อไป ซึ่งก็ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ตรงตามความเป็นจริงได้ เมื่อเจ้าของผู้ให้ได้ถามว่าได้รับของแจกหรือยัง ก็ได้ตอบไปตามตรง แล้วรู้สึกไม่ค่อยดี ขณะที่รู้สึกไม่ค่อยดีหรือไม่สบายใจ นั่น ไม่ใช่กุศลแล้ว แต่เป็นอกุศล ซึ่งทุกขณะเกิดแล้วดับแล้ว ไม่กลับมาอีกเลย แต่ความเป็นเรา ความเป็นตัวตนที่ยืดถือมานาน ไม่ได้ลดละคลายเลย ยังมีความรักตัว กลัวคนอื่นเขาจะคิดกับเราอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นเราทั้งนั้น แต่ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของสภาพธรรมว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมที่เกิดแล้วก็ดับไป ไม่ใช่เรา ก็จะเบาสบายความความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนั้น จึงต้องฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกต่อไป ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ประสาน
วันที่ 14 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ประสาน
วันที่ 14 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
joychorelada
วันที่ 14 พ.ค. 2563

กราบขอบพระคุณ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 29 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ