อาสภิวาจา...คำพูดแรกของพระพุทธเจ้า
 
Natcharee
Natcharee
วันที่  24 มี.ค. 2563
หมายเลข  31655
อ่าน  70

สวัสดีค่ะ

ดิฉันได้อ่านพระพุทธประวัติตอนหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ท่านได้ตรัสว่า "เราเป็นผู้เลิศของโลก เป็นผู้ใหญ่ที่สุดของโลก เป็นผู้ประเสริฐที่สุดของโลก นี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้าย ไม่มีการเกิดใหม่อีกต่อไป"

อยากทราบว่าท่านหมายรวมถึงมนุษย์ทุกคนบนโลกไม่ใช่เฉพาะพระองค์เองใช่มั้ยคะ 

ขอบคุณค่ะ



  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 24 มี.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ที่พระองค์ทรงเปล่งอาสภิวาจา ซึ่งเป็นวาจาที่องอาจดังกล่าวนั้น หมายถึง พระองค์เอง   ซึ่งเป็นผู้ที่จะได้ตรัสรู้ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นบุคคลผู้เลิศผู้ประเสริฐที่สุด  โดยไม่มีใครเสมอ 

พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาเพื่อที่จะตรัสรู้สภาพธรรมที่มีจริงตามความเป็นจริงแล้วทรงแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกให้ได้เข้าใจธรรมตามความเป็นจริง  พ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงเหมือนอย่างพระองค์  ทั้งเทวดา มนุษย์พรหมทั้งหลาย ต่างก็เคารพสักการะบูชาพระองค์ผู้ยิ่งด้วยพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณ  และพระมหากรุณาคุณโดยที่ไม่มีใครเปรียบเทียบได้   หลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้ว  ตลอดระยะเวลาของการประกาศพระศาสนาเป็นเวลา ๔๕ พรรษา วันหนึ่ง  พระองค์ทรงพักผ่อนน้อยมาก  ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่สัตว์โลกอย่างแท้จริง   กล่าวได้ว่าไม่มีใครแสดงพระธรรมมากเท่าพระองค์  ทั้งหมดทั้งปวงนั้นเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกของสัตว์โลกอย่างแท้จริงจึงทำให้ผู้ที่สะสมเหตุที่ดีมาเห็นประโยชน์ของการได้เข้าใจความจริง ได้ฟังได้ศึกษา จากที่เคยเต็มไปด้วยกิเลสนานาประการมีโลภะ  โทสะ  โมหะเป็นต้น   สามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรมถึงความเป็นพระอริยบุคคล  ดับกิเลสตามลำดับมรรคได้  สูงสุดคือถึงความเป็นพระอรหันต์หมดจดจากกิเลสโดยประการทั้งปวง  ถ้ายังไม่ได้บรรลุก็สะสมเป็นอุปนิสัยที่ดีต่อไปในภายหน้า  ดังนั้น สิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุด คือพระธรรมคำสอนของพระองค์,  พระธรรมแต่ละคำ นั้นมีค่ามาก เป็นวาจาสัจจ์ ที่แสดงความจริงให้สัตว์โลกได้เข้าใจตามความเป็นจริงและทั้งหมดนั้นก็มาจากการทรงบำเพ็ญพระบารมีตลอดระยะเวลาอสงไขยแสนกัปป์กว่าจะได้ทรงตรัสรู้ ที่ควรอย่างยิ่งที่พุทธศาสนิกชนจะได้ศึกษาเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกยิ่งขึ้นต่อไป  ครับ     

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Natcharee
Natcharee
วันที่ 24 มี.ค. 2563

ขอบคุณค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ