การลงฤกษ์สร้างบ้าน
 
ชิงช้าชาลี
วันที่  24 มี.ค. 2563
หมายเลข  31656
อ่าน  101

มีคนกำลังจะสร้างบ้าน นัดช่างมาในวันที่สะดวก แต่ครอบครัวแย้งให้ดูฤกษ์มงคล ว่าต้องลงเสาเริ่มสร้างวันไหน ซึ่งอาจทำให้เสียเวลาในการเริ่มก่อสร้าง ควรแนะนำเขาอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมของพระพุทธองค์คะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 24 มี.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓  - หน้าที่  ๕๙๑
ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  สัตว์เหล่าใด  ประพฤติสุจริต  ด้วยกาย  ด้วยวาจา ด้วยใจ  ในเวลาเช้า  เวลาเช้านั้น   ก็เป็นเวลาดี ของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใด ประพฤติสุจริตด้วยกาย ด้วยวาจา  ด้วยใจ  ในเวลากลางวัน เวลากลางวันนั้น  ก็เป็นเวลาดีของสัตว์เหล่านั้น สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริต  ด้วยกายด้วยวาจา ด้วยใจ  ในเวลาเย็น เวลาเย็นนั้น  ก็เป็นเวลาดีของสัตว์เหล่านั้น.
(สุปุพพัณหสูตร)
-----------------
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เล่ม ๓ ภาค ๒- หน้าที่ ๔๙
ประโยชน์ได้ล่วงเลยคนโง่เขลาผู้มัวคอยฤกษ์อยู่  ประโยชน์เป็นฤกษ์ของประโยชน์ดวงดาวจักทำอะไรได้
(นักขัตตชาดก)
-----------------

ก็เป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง  เพราะแต่ละคนสะสมมาต่างกัน  แต่สำหรับบุคคลผู้เห็นประโยชน์ของพระธรรม  มุ่งที่จะให้ผู้อื่นได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง ก็กล่าว เปิดเผยความจริง ตามกำลังปัญญาความสามารถของตนเอง เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น  ในโอกาสที่เหมาะควร   เพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครสะสมอะไรมาบ้าง  ถ้าเขาได้ยินได้ฟังความจริง ก็อาจจะได้คิด พิจารณาไตร่ตรอง เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องได้  แต่ถ้าเขาไม่เห็นประโยชน์ ไม่รับฟัง  ก็เป็นเรื่องของผู้นั้น   ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้เลย   ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว การจะสร้างบ้าน วันไหนเวลาไหน ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการที่จะทำให้ได้รับผลของกรรมที่ดี หรือ ไม่ดี ได้  เพราะการได้รับผลของกรรม  ต้องมาจากเหตุที่แต่ละคนได้กระทำมาแล้ว เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น   และที่สำคัญ ฤกษ์ดีจริงๆ   คือ ขณะที่ทำดี  กุศลจิตเกิดขึ้น  ประพฤติสุจริตด้วยกาย  ด้วยวาจา  ด้วยใจ ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ชิงช้าชาลี
วันที่ 24 มี.ค. 2563

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะ จะส่งต่อคำแนะนำตามนี้ค่ะ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 23 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ