การด่าคนกลับเพราะไม่พอใจที่ถูกตำหนิ
 
lokiya
lokiya
วันที่  22 มี.ค. 2563
หมายเลข  31651
อ่าน  249

เป็นโทสมูลจิตที่เป็น สสังขาริก หรือ อสังขาริกครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 22 มี.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกตรงตามความเป็นจริง ขณะที่เกิดความไม่พอใจแล้วด่าผู้อื่น ไม่พ้นจากอกุศลจิตที่มีโทสะเกิดร่วมด้วยอย่างแน่นอน ขึ้นอยู่กับว่า จะมีกำลังมากหรือมีกำลังน้อย เพราะถ้ามีเมตตา ก็จะไม่ด่า แต่จะให้อภัยไม่ถือโทษบุคคลอื่น นี่ก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น ลักษณะของสภาพธรรม ใครๆ ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ประโยชน์จึงอยู่ที่ความเข้าใจสภาพธรรมที่มีจริงที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง ว่า เป็นธรรม ไม่ใช่เรา ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ประสาน
วันที่ 23 มี.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 23 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ