ขออนุโมทนาคุณอัครา ลาภาพัฒนวณิชย์
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 มี.ค. 2563
หมายเลข  31650
อ่าน  1,226

ข่าวสมาชิกชมรมบ้านธัมมะที่ควรอนุโมทนาอย่างยิ่ง

"การเผยแพร่พระธรรมในท้องถิ่น"

คุณอัครา ลาภาพัฒนวณิชย์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๓๘๕๖ (ผู้มีกุศลศรัทธาจัดสนทนาธรรมที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง  เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา) เป็นนักกฎหมาย (ทนายความ) ชาวใต้ที่มีความเข้าใจ และเห็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเผยแพร่พระธรรม เพราะเคยเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างผิดๆ มานาน

หลังจากได้ฟังพระธรรมจาก มศพ. และได้มีโอกาสไปร่วมสนทนาธรรมเป็นครั้งแรก ที่เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อเดือนพฤษภาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ซึ่งเรืออากาศตรีโสภณ จ่ายพัฒน์ (สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๒๗๐๘) และคุณจริยา จ่ายพัฒน์ (สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๒๗๐๙) มีกุศลศรัทธาจัดขึ้น พอเริ่มจะเข้าใจและเห็นประโยชน์อันหาที่สุดมิได้ คุณอัคราและภรรยา (คุณเพลินพันธ์ ลาภาพัฒนวณิชย์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๓๘๕๘) ก็ตัดสินใจที่จะจัดสนทนาธรรม จึงได้หารือกับคุณโสภณ และคุณจริยา จ่ายพัฒน์ ซึ่งเพิ่งได้พบกันเป็นครั้งแรก และเมื่อเดินทางกลับจากการสนทนาธรรมที่สุราษฎร์ธานี ทั้งสองท่านจึงได้แวะที่จังหวัดตรังเพื่อสำรวจสถานที่จัดสนทนาธรรมเลย

ด้วยความที่คุณอัครา เป็นชาวจังหวัดตรัง (อ.ห้วยยอด) จึงคิดเกื้อกูลธัมมะ ให้แก่ญาติๆ และผู้ที่รู้จักคุ้นเคยที่มีอยู่มากในจังหวัดตรัง โดยคุณอัคราและคุณเพลินพันธ์ ได้จัดสนทนาธรรมที่จังหวัดตรัง วันที่ ๑๖ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ชาวตรังและชาวใต้เป็นอย่างมาก

คุณอัครามีความตั้งใจอย่างจริงจัง ที่แนะนำคนในครอบครัว เครือญาติ และผู้รู้จักคุ้นเคย ให้ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมที่ มศพ. เผยแพร่ อย่างเช่น ที่บ้านคุณเพลินพันธ์ (ภรรยา) ที่ ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา ซึ่งอยู่ติดกับวัด โรงเรียน และ สำนักชลประทาน จึงเป็นโอกาสอันดีที่อาจมีผู้ได้ยินได้ฟังและสนใจพระธรรม โดยคุณอัคราได้ติดป้ายข้อความพระธรรมที่น่าสนใจ พร้อมแนะนำบ้านธัมมะ ไว้ตามจุดต่างๆ และยังได้เปิดเสียงพระธรรมที่ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้บรรยายไว้ตลอด

(ภาพคุณป้าอายุ ๑๐๐ ปี) และคุณแม่ (อายุ ๙๓ ปี) ของคุณเพลินพันธ์ กำลังฟังพระธรรมที่คุณอัคราเปิดไว้ตลอดเวลา)

(ภาพตัวอย่างป้ายข้อความธัมมะและแนะนำบ้านธัมมะ ที่คุณอัคราติดไว้รอบบริเวณ)

จากที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ก็มาที่จังหวัดระนอง สืบเนื่องจากเมื่อต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา พี่สาวคุณเพลินพันธ์ (ป้าเอียดข้าวแกง) จะทำร้านใหม่ ที่ตลาดสดเทศบาล อ.กะเปอร์ จ.ระนอง โดยคุณอัครามีหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด จึงเป็นโอกาสให้คุณอัครา มีความดำริที่เป็นกุศลอย่างยิ่ง ในอันที่จะเป็นโอกาสของการเผยแพร่พระธรรมสู่ชุมชนในแบบท้องถิ่น ซึ่งจะเข้าถึงคนในชุมชนจำนวนมากได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดทำ "มุมสื่อบ้านธัมมะ" ในร้านข้าวแกง ที่ตลาดสดเทศบาลอ.กะเปอร์ จ.ระนอง แห่งนี้ ซึ่งจะมีหนังสือธัมมะของ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ให้อ่านและให้ยืม พร้อมกันนั้นก็ได้เปิดเสียงพระธรรมที่ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ บรรยาย ในร้านตลอดเวลา ซึ่งคุณอัคราได้ดำเนินการแล้วในปัจจุบัน

นอกจากนี้ คุณอัครา ซึ่งเป็นนักกฎหมาย ยังได้ขึ้นป้ายสำนักงานกฎหมายไว้ เพื่อให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายฟรีแก่ประชาชนอีกด้วย

ก่อนเริ่มจัดทำ "มุมสื่อบ้านธัมมะ" ที่ร้านข้าวแกงแห่งนี้ คุณอัคราได้กราบเรียนขออนุญาตไปยังท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ซึ่งท่านอาจารย์และคณะกรรมการของ มศพ.ได้รับทราบ และอนุโมทนาอย่างยิ่งในกุศลที่เป็นไปเพื่อช่วยกันดำรงพระศาสนาในครั้งนี้ด้วย พร้อมกันนี้ ทาง มศพ. ได้จัดส่งหนังสือธัมมะ ไปให้คุณอัครา เพื่อเติมเต็ม "มุมสื่อบ้านธัมมะ" ที่ร้านข้าวแกงแห่งนี้อีกด้วย นี่จึงเป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำดีและศึกษาพระธรรม ที่ชาวสมาชิกชมรมบ้านธัมมะท่านอื่นๆ สามารถนำไปเป็นแบบอย่างและปรับใช้ เพื่อร่วมกันเผยแพร่พระธรรมให้ท่านอื่นๆ ได้มีโอกาสได้เข้าใจด้วย

จึงเรียนมาเพื่อท่านสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ.ทุกท่าน ได้รับทราบ และร่วมอนุโมทนาในกุศลจิต ของคุณอัคราและคุณเพลินพันธ์ ลาภาพัฒนวณิชย์ ที่ได้มีกุศลศรัทธาร่วมกันเผยแพร่พระธรรมในท้องถิ่นในอีกทางหนึ่ง อันจะเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ผู้ที่มีโอกาสได้พบได้ฟังในวงกว้างต่อๆ ไป 

“กระผมมิได้มีเจตนาที่จะได้รับผลเป็นการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใดๆ ครับ เจตนาเพื่อประโยชน์และกระทำคืนแก่พระพุทธศาสนาจากการที่หลงผิด(โง่)มานานนักครับ หากว่าจะเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาแล้ว กระผมกราบอนุโมทนาและยินดียิ่งครับ”

....... คุณอัครากล่าวในตอนท้าย

 

"สพฺพทาน ธมฺมทาน ชินาติ (การให้ธรรมทาน  ชนะการให้ทั้งปวง)"

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หน้าที่ ๓๒๖   

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็น 1  
 
lokiya
lokiya
วันที่ 22 มี.ค. 2563

ขอสาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 22 มี.ค. 2563

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของคุณอัครายิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 22 มี.ค. 2563

ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของคุณอัครา ลาภาพัฒนวณิชย์ ด้วยครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 มี.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ประสาน
วันที่ 23 มี.ค. 2563

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
yogototo
วันที่ 23 มี.ค. 2563

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 

 
  ความคิดเห็น 7  
 
papon
papon
วันที่ 24 มี.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
Witt
วันที่ 24 มี.ค. 2563

เป็นประโยชน์มากครับ ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 30 มี.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 10  
 
uladda
วันที่ 30 มี.ค. 2563

อนุโมทนากับกุศลจิตของคุณอัครา ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
Pissanu
วันที่ 31 มี.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 28 พ.ค. 2563

ยินดีใน​กุศล​จิต​ของ​คุณอัคราด้วย​ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
Nataya
วันที่ 6 ธ.ค. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
Kalaya
Kalaya
วันที่ 6 ธ.ค. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ