บุหรี่หมาก ไม่ใช่เครื่องกั้นมรรคผลนิพพานจริงหรือ
 
lokiya
lokiya
วันที่  21 มี.ค. 2563
หมายเลข  31648
อ่าน  311

"ความฉลาด" คือ การไม่สูบบุหรี่ไ่ม่กินหมากนั้นหรือ? "ความเลิศเลอ" คือ การตำหนิคนกินหมากสูบบุหรี่นั้นหรือ? "คนเลิศเลอ พระเลิศเลอ" คือ พระไม่สูบบุหรี่ไม่กินหมากนั้นหรือ? "พระเลิศเลอ" คือ พระเที่ยวโจมตีคนหรือพระที่สูบบุหรี่กินหมากนั้นหรือ? "ตัวขี้เรื้อน" คันๆ ดีดดิ้นอยู่ในหัวใจนั้นทำไมไม่คิดสะดุดใจเเละเเก้ไขถอดถอน ผมเชื่อท่านพระอาจารย์ * * ๑๐๐% สิ่งใดเป็น "กิเลส" เสียหายน้อยหรือมากท่านไม่ทำ จึงทำให้ผมเชื่อเเน่ว่าท่านไม่ใช่พระขี้ยา

เพราะการสูบบุหรี่ฉันหมากเป็นตามธาตุขันต์อัธยาศัยเเละมั่นใจว่าบุหรี่ หมาก ไม่เป็น "สัคคาวรณ์ มัคคาวรณ์" คือ เครื่องกั้นทางมรรคผลนิพพานเเต่อย่างใด

ขอทราบความเห็นด้วยครับ ว่าบุหรี่และหมากไม่ใช่เครื่องกั้นมรรคผลนิพพานหรือไม่


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 22 มี.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ตามความเป็นจริงแล้ว การติดหมาก บุหรี่ ก็ไม่พ้นจากโลภะ ความติดข้องยินดีพอใจ ซึ่งยังไม่ใช่เครื่องกั้นมรรคผลนิพพาน แต่ที่น่าพิจารณา คือ สิ่งเหล่านี้ไม่ควรแก่พระภิกษุอย่างแน่นอน เพราะเหตุว่า พระภิกษุเป็นเพศบรรพชิต เป็นเพศที่สละทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของความเป็นคฤหัสถ์ เพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเอง มีความประพฤติคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้ายังติดข้องกับสิ่งเหล่านี้อยู่ก็เท่ากับมีความประพฤติไม่สมควรแก่ความเป็นพระภิกษุ ไม่ได้ขัดเกลากิเลสมีแต่เพิ่มกิเลส และ ถ้ามีการล่วงละเมิดพระวินัย แล้วไม่แก้ไข ไม่กระทำคืน ไม่ปลงอาบัติ อันนี้แหละที่จะเป็นเครื่องกั้นมรรคผลนิพพานของพระภิกษุ คือ มีอาบัติเป็นเครื่องกั้น และถ้าหากมรณภาพไปในขณะที่ยังเป็นพระภิกษุโดยที่ยังมีอาบัติติดตัวอยู่ ชาติหน้าต่อจากชาตินี้ ก็ไปเกิดในอบายภูมิเท่านั้น ไม่สามารถเกิดในสุคติภูมิได้เลย ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ประสาน
วันที่ 23 มี.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 23 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ