จิตประเภทไหนนำเกิดภพภูมิต่างๆ
 
lokiya
lokiya
วันที่  21 มี.ค. 2563
หมายเลข  31647
อ่าน  236

เรียนถามว่าจิตประเภทใดที่ทำให้เป็นสัตว์นรก เปรต พรหม เทวดา มนุษย์ครับ

ใช่ชวนจิตที่เกิดหลังโวฏพนะจิตหรือไม่ครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 22 มี.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

จิต ที่ทำกิจปฏิสนธิในอบายภูมิ เป็นจิตชาติวิบาก คือ อุเบกขาสันตีรณอกุศลวิบาก ซึ่งเป็นผลของอกุศลกรรม ซึ่งไม่สามารถจะทราบได้ว่า เป็นอกุศลกรรม อะไร ในชาติไหน แต่ที่เข้าใจได้ คือ ต้องเป็นอกุศลจิต จึงทำให้มีการกระทำที่เป็นอกุศลกรรมได้ อกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้ว ดับไปแล้วก็จริง แต่ก็สะสมสืบต่ออยู่ในจิตทุกขณะ เมื่อเหตุปัจจัยพร้อมก็สามารถทำให้ผลเกิดขึ้นเป็นไปได้ เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น

ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่พิการบ้าใบ้บอดหนวกตั้งแต่กำเนิด รวมถึงการเกิดเป็นเทวดา ก็เป็น มหาวิบาก ดวงหนึ่งดวงใด ใน ๘ ดวง ที่ทำกิจปฏิสนธิ

ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ที่พิการบ้าใบ้บอดหนวกแต่กำเนิด เป็นผลของกุศลอย่างอ่อน จิตที่ทำกิจปฏิสนธิ คือ อุเบกขาสันตีรณกุศลวิบาก

ถ้าเกิดเป็นพรหมบุคคล จิตที่ทำกิจปฏิสนธิ คือ รูปาวจรวิบาก และ อรูปาวจรวิบาก ตามควรแก่พรหมภูมินั้นๆ เป็นเรื่องที่ละเอียดมาก ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ประสาน
วันที่ 23 มี.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 23 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ