จิตประเภทไหนนำเกิดภพภูมิต่างๆ
 
lokiya
วันที่  21 มี.ค. 2563
หมายเลข  31647
อ่าน  143

เรียนถามว่าจิตประเภทใดที่ทำให้เป็นสัตว์นรก เปรต พรหม เทวดา มนุษย์ครับ

ใช่ชวนจิตที่เกิดหลังโวฏพนะจิตหรือไม่ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 22 มี.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

จิต ที่ทำกิจปฏิสนธิในอบายภูมิ เป็นจิตชาติวิบาก คือ อุเบกขาสันตีรณอกุศลวิบาก  ซึ่งเป็นผลของอกุศลกรรม  ซึ่งไม่สามารถจะทราบได้ว่า เป็นอกุศลกรรม อะไร ในชาติไหน  แต่ที่เข้าใจได้ คือ ต้องเป็นอกุศลจิต  จึงทำให้มีการกระทำที่เป็นอกุศลกรรมได้  อกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้ว  ดับไปแล้วก็จริง แต่ก็สะสมสืบต่ออยู่ในจิตทุกขณะ เมื่อเหตุปัจจัยพร้อมก็สามารถทำให้ผลเกิดขึ้นเป็นไปได้  เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น 

ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่พิการบ้าใบ้บอดหนวกตั้งแต่กำเนิด รวมถึงการเกิดเป็นเทวดา ก็เป็น มหาวิบาก ดวงหนึ่งดวงใด ใน ๘ ดวง ที่ทำกิจปฏิสนธิ

ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ที่พิการบ้าใบ้บอดหนวกแต่กำเนิด เป็นผลของกุศลอย่างอ่อน จิตที่ทำกิจปฏิสนธิ คือ อุเบกขาสันตีรณกุศลวิบาก

ถ้าเกิดเป็นพรหมบุคคล จิตที่ทำกิจปฏิสนธิ คือ รูปาวจรวิบาก และ อรูปาวจรวิบาก  ตามควรแก่พรหมภูมินั้นๆ เป็นเรื่องที่ละเอียดมาก ครับ 

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ประสาน
วันที่ 23 มี.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 23 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ