โง่ไหม? ที่ไปสำนักปฏิบัติ
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  29 ม.ค. 2563
หมายเลข  31497
อ่าน  1,140

อ.สุจินต์ เป็นเรื่องที่ละเอียดมาก แม้แต่ที่ว่า ไปสำนักปฏิบัติ แล้วก็ให้ระลึกรู้   โง่ไหม? เพราะ เชื่อเขา ให้ทำอะไรก็ทำ ให้ไปก็ไป นี่โง่ไหมล่ะ? ยังไม่ทันรู้เลยว่าไปทำอะไร รู้อะไร ประโยชน์อะไร แต่ก็โง่แล้วที่จะไปตาม บอกให้ไปก็ไป บอกให้ยืน ยังยืนอีก โง่ไหม? บอกให้นั่งก็นั่งอีก บอกให้ยกมือก็ยกมืออีก  โง่ไหม? เห็นไหมว่า ถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจจริงๆ เราจะรู้ได้เลยว่า ความไม่รู้กับความรู้ ต่างกันมากมายมหาศาล 

เพราะฉะนั้น คำไม่รู้ ที่ทำให้ไม่เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง มีแต่จะทำให้โง่ โดยไม่รู้ตัวด้วย ว่าโง่ไหม? ที่ไป ใครบอกว่าฉลาด ใครบอกว่ามีปัญญา ขอคำตอบหน่อย ว่ามีปัญญาตรงไหน? ฉลาดตรงไหน? เข้าใจตรงไหน ที่ไป บางคนจะตกใจกับคำว่าโง่ แต่ไม่ตกใจกับคำว่า "อวิชชา" พอบอกว่ามีอวิชชา ก็ไม่เห็นว่าอะไร  แต่พอบอกว่าโง่ ไม่ชอบ แต่ อวิชชา โง่ไหม? หรือว่าอวิชชาฉลาด อวิชชาก็เป็นอวิชชา ไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น ก็เป็นเรื่องของความตรงที่จะต้องเข้าใจ ไม่ว่าจะใช้คำอะไรก็ตามแต่(คลิกที่นี่...โมหะ กับ อวิชชา ต่างกันอย่างไร?)
อ.คำปั่น  ครับ โง่ทั้งคนบอก ครับ
อ.สุจินต์  (หัวเราะ)เพราะเหตุว่า จะให้ใครมีสติได้อย่างไร? ยังไม่รู้เลยว่าสติเป็นอย่างไร? ใช่ไหม?
อ.คำปั่น  ครับ เพราะว่าคนบอกไม่รู้ว่าสติคืออะไร คนฟังก็ไม่รู้ว่าสติคืออะไร ก็ต่างคนต่างโง่ พากันโง่ ต่อไป
อ.สุจินต์  แล้วยังบอกให้โง่ด้วย คือ ให้มีสติ ใครทำได้? และสติคืออะไร? และสติรู้อะไร? ไม่รู้อะไรเลย ถ้ารู้จะไปบอกคนอื่นไหม ว่าให้มีสติ แต่จะมีผู้ค้าน ในพระไตรปิฎก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ภาษาบาลีไม่ทราบว่าอะไร แต่ที่แปลและอ้างกันคือ จงมีสติ มีความเพียร มีปัญญา แต่ไม่ทราบว่าภาษาบาลีใช้คำอะไร
อ.คำปั่น  ครับ ก็จะมี สติมา สัมปชาโน ภาเวถะ เหมือนว่า จงมีสติ จงมีปัญญา จงยังปัญญาให้เกิดขึ้น ก็จะมีคำเหล่านี้จริง แต่ว่าถ้าไม่เข้าใจในความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะ ก็เข้าใจผิด ครับท่านอาจารย์ครับ
อ.สุจินต์  ไม่ใช่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงพระธรรม ๔๕ พรรษา แล้วก็ตรัสว่า จงมีสติ เห็นไหมว่าต่างกันแล้ว พระองค์ทรงแสดงพระธรรมให้เข้าใจความจริง เพราะฉะนั้น เมื่อความจริงสิ่งใดควร ก็ตรัสตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นควร แต่ไม่ได้หมายความว่า ๔๕ พรรษา ไม่ได้แสดงอะไรเลยทั้งสิ้น เพียงแต่ตรัสว่า จงมีสติ เป็นไปไม่ได้ เพราะว่าคนนั้นเขาไม่ได้เข้าใจ ไม่ได้มีความรู้ว่าสติคืออะไร แล้วก็จะไปให้ "จง" ก็ไม่ได้ ใช่ไหม? เพราะทรงแสดงว่า ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา เพราะฉะนั้น "คำนั้น" ก็ "เป็นคำเตือน" 

ขอเชิญคลิกเพื่อศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่...

- สำนักปฏิบัติธรรม ทำลายพระพุทธศาสนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Nataya
วันที่ 29 ม.ค. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 29 ม.ค. 2563

..ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ..

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 30 ม.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ