ปัญญามั่นคงว่าเป็น ธรรม ไม่ใช่เรา
 
hetingsong
hetingsong
วันที่  30 ม.ค. 2563
หมายเลข  31502
อ่าน  156

ความเข้าใจขั้นฟัง เข้าใจ เรื่องราวของธรรมะในพระธรรม จนถึงขั้นประจักษ์ ว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละลักษณะในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรา  

ต้องอาศัยสติสัมปัชชัญญะ คือสภาพการระลึก และความเข้าใจลักษณะที่ปรากฎตามความเป็นจริง ซึ่งจะทำให้มั่นคงขึ้นในความเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา 

เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพระธรรมที่แสดงนั้นจริง โดยไม่ต้องแสวงหาอะไรอื่นเลย นอกจากเข้าใจขึ้นในลักษณะที่ปรากฎขณะนี้ 

กราบเท้าบูชาคุณ อ.สุจินต์ ที่เคารพยิ่ง


  ความคิดเห็นที่ 2  
 
kullawat
วันที่ 31 ม.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ