พระจีบผู้หญิงอาบัติสังฆาทิเลสไหมครับ
 
ปิดเฟส
ปิดเฟส
วันที่  28 ม.ค. 2563
หมายเลข  31495
อ่าน  295

ขออนุญาตเรียนถามผู้มีความรู้ครับ

ถ้าเราคุยกับผู้หญิงแล้วเราได้พูดจีบแต่ไม่ได้พูดถึงทวารหนักทวารเบาหรือเมถุนครับ แบบคุยๆ ไปแล้วบอกว่าจีบได้ไหมเป็นแฟนกันไหม สังฆาทิเลสไหมครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 ม.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

จากประเด็นคำถาม  ถ้ามีความประพฤติอย่างนั้น  แล้วจะบวชเป็นพระภิกษุทำไม   เพราะเป็นโทษกับตนเองเท่านั้น  แสดงว่า ไม่รู้ว่า บวชคืออะไร พระภิกษุคือใคร

สำหรับการที่จะต้องอาบัติสังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๓    ที่ว่าด้วยการพูดเกี้ยวหญิงนั้น    มุ่งหมายถึงการพูดพาดพิงถึงวัจจมรรค(ทวารหนัก)  ปัสสาวมรรค (ทวารเบา) พาดพิงเมถุนธรรม (การกระทำของบุคคลคู่ระหว่างชายกับหญิง)  ถ้ามีการกล่าวคำพูดอย่างนี้  ต้องอาบัติสังฆาทิเสส  เป็นการกระทำไม่เหมาะสม    ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชนทั้งหลาย   ส่วนการพูดอย่างคำถามที่ได้ยกขึ้นมาถามนั้น   ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส เพราะไม่ได้พูดพาดพิงวัจจมรรค ปัสสาวมรรคและเมถุนธรรม  แต่ก็เป็นวาจาที่ไม่เหมาะสม   สำหรับเพศบรรพชิตและอาจจะนำไปสู่การล่วงละเมิดอาบัติที่หนักได้   ซึ่งจะต้องมีการสำรวมระวังอย่างยิ่งทีเดียว  เพราะไม่ว่าจะเป็นการล่วงละเมิดสิกขาบทข้อใด ก็มีโทษสำหรับผู้ล่วงละเมิดทั้งนั้น  การได้ศึกษาพระวินัย ในแต่ละสิกขาบทให้เข้าใจ ย่อมเกื้อกูลได้มากทีเดียว  ที่จะทำให้ได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ผิด  อะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง  เพื่อที่จะได้ละเว้นไม่กระทำในสิ่งที่ผิด  และ  เพื่อที่จะได้น้อมประพฤติเฉพาะในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น ครับ

สำหรับต้นบัญญัติสังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๓ ขอเชิญคลิกอ่านโดยตรงจากพระวินัยปิฎก  ครับ    

พูดเกี้ยวหญิง อาบัติสังฆาทิเสส [มหาวิภังค์]

และขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

ความหมายของคำว่า บวช
 ทำไมบวช
พระภิกษุ ต้องงดงามตามพระธรรมวินัย
ภิกษุคือใคร

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
kullawat
วันที่ 31 ม.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ