บิดามารดาละทิ้งไม่เลี้ยงดูบุตรจะได้รับวิบากกรรมใดหรือไม่
 
pdharma
pdharma
วันที่  14 ม.ค. 2563
หมายเลข  31453
อ่าน  169

บิดามารดา ตั้งใจละทิ้งไม่เลี้ยงดูบุตรที่ยังเป็นเด็ก จะได้รับวิบากกรรมใดหรือไม่


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 16 ม.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

แต่ละคนที่เกิดมาแตกต่างกันตามการสะสม เป็นแต่ละหนึ่งไม่เหมือนกันเลย  ว่าโดยสภาพธรรมแล้วก็ไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคคล ไม่มีตัวตน มีแต่ธรรมเท่านั้นที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่   การที่เกิดมาแล้วไม่ได้รับการเลี้ยงดูหรือถูกทอดทิ้ง  ไม่ใช่ใครทำให้ แต่เป็นเพราะเหตุที่ไม่ดีที่ตนเองเคยได้กระทำแล้วในอดีตถึงคราวให้ผล  จึงได้รับผลเช่นนั้น  แต่การกระทำของผู้ที่ทิ้งลูก  มีความหวังร้ายต่อลูก  เป็นการสะสมเหตุใหม่ คือ อกุศล  อกุศล เป็น อกุศล  ความจริงเป็นอย่างนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นได้เลย   เมื่อไม่ได้ทำกิจที่ควรทำ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยประการทั้งปวง  เมื่อเป็นเหตุที่ไม่ดี  ไม่ว่าใครทำ  ก็ย่อมนำมาซึ่งผลที่ไม่ดีในภายหน้าได้   ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ