พระฉันหมูกะทะหรือชาบูผิดหรืออาบัติไหมครับ
 
suputto
วันที่  14 ม.ค. 2563
หมายเลข  31455
อ่าน  273

พอดีบวชมาแล้วมีคนมาเลี้ยงเพลทั้งวัด ต้องมาปิ้งเองต้มเอง กลัวจะอาบัติ รบกวนชี้แนะหน่อยครับ ขอบคุณครับ..


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 16 ม.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระภิกษุเป็นเพศที่แตกต่างจากคฤหัสถ์อย่างสิ้นเชิง จะมาปรุงหรือหุงต้มอาหารเองเหมือนอย่างคฤัสถ์ ไม่ได้  เพียงรับอาหารดิบที่ยังไม่สุก ก็ต้องอาบัติทุกกฏแล้ว  ได้ชื่อว่า เป็นผู้มีโทษ ตราบใดที่ยังไม่ได้กระทำคืนซึ่งเป็นการแก้ไขให้ถูกต้องตามพระวินัย ด้วยการปลงอาบัติ [เพราะอาบัติทุกกฏ สามารถพ้นได้ ด้วยการแสดงอาบัติต่อหน้าพระภิกษุด้วยกัน ด้วยความจริงใจว่า จะสำรวมระวัง ไม่กระทำในสิ่งที่ไ่ม่ถูกต้อง อย่างนี้อีก] ก็จะเป็นเครื่องกั้นในการบรรลุมรรค ผล นิพพาน ทำให้เป็นผู้ไม่มีความเจริญในพระธรรมวินัย และถ้ามรณภาพลงในขณะที่ยังไม่ได้ปลงอาบัติ ย่อมเป็นผู้มีอบายเป็นที่ไปในเบื้องหน้า ซึ่งจะเป็นผู้ประมาทไม่ได้เลยทีเดียว ไม่พึงเห็นว่าเป็นสิ่งเล็กน้อย เพราะเหตุว่า พระภิกษุ ซึ่งเป็นเพศที่สูงกว่าเพศคฤหัสถ์ ก็ตกนรกได้    ถ้ามีผู้ถวายอาหารที่ยังดิบอยู่อย่างนี้ ก็ต้องปฏิเสธ เพราะผิดพระวินัย   ควรกล้าที่จะกล่าวคำจริง ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
lokiya
วันที่ 16 ม.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ