พ้นทุกข์ไม่ได้ เพราะไม่รู้
 
nattawan
nattawan
วันที่  10 ม.ค. 2563
หมายเลข  31437
อ่าน  296

   

 เดี๋ยวนี้มีทุกข์ก็ไม่รู้ แล้วจะพ้นทุกข์ได้อย่างไร ไม่รู้ว่าทุกข์อยู่ไหน แล้วจะพ้นทุกข์ได้อย่างไร พ้นทุกข์ไม่ได้ เพราะไม่รู้

ชีวิตประจำวันเดี๋ยวนี้ทุกข์อะไร!!!!!  ทุกข์กายทุกข์ใจทุกคนรู้จักเป็นทุกขทุกข อร่อยทุกวันก็ยังเป็นทุกข์เพราะเบื่อ  แสวงหาไปเรื่อยๆ ไม่รู้จบเพราะทุกข์แล้วในสิ่งที่เคยพอใจ  ชีวิตต้องเป็นไปตามความอยากไม่สิ้นสุดเป็นวิปรินามทุกข์ แม้ได้มาแล้วก็ต้องตาย  ไม่พ้นจากการพลัดพราก  ไม่มีสิ่งใดที่ยั่งยืนเลย  ต้องเป็นปัญญาที่รู้ถึงสังขารทุกข์ ด้วยความไม่รู้จึงติดข้อง  ยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด  ติดข้องที่สุดคือความเป็นเรา  แสวงหาทุกอย่างเพื่อเรา

เป็นผู้เห็นประโยชน์ของการรู้ความจริงจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  จากการฟังธรรมจึงเข้าใจทุกอย่างที่มี  ถ้ามีโอกาสได้ฟังก็เป็นลาภอันประเสริฐ  ทรงตรัสรู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา ที่เคยเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่มีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับและไม่กลับมาอีกเลย  เปลี่ยนความจริงไม่ได้เลย  ความจริงเป็นอย่างนี้ควรรู้ไหม!!!!!  เป็นประโยชน์ไหมที่จะละความติดข้องที่ไม่เที่ยง จากไม่มี แล้วมี แล้วหามีไม่ ถ้าไตร่ตรองจริงๆ โลกก็ว่างเปล่า ไม่มีอะไรเลยเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นโลก เป็นสิ่งซึ่งต้องเกิดและต้องดับ

การฟังธรรมะคือฟังสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ ค่อยๆ พ้นทุกข์จากความไม่รู้และความติดข้อง

กราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง


  ความคิดเห็น 1  
 
lokiya
lokiya
วันที่ 10 ม.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 10 ม.ค. 2563

การฟังธรรมะคือฟังสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ ค่อยๆ พ้นทุกข์จากความไม่รู้และความติดข้อง

.. ขออนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ.. 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ