พระเครื่องกับศรัทธาเจตสิก
 
lokiya
lokiya
วันที่  11 ม.ค. 2563
หมายเลข  31438
อ่าน  225

คนที่นับถือบูชาพระเครื่องในฐานะที่ช่วยให้ค้าขายดี ช่วยให้รอดพ้นอันตราย อุบัติเหตุ รอดพ้นจากคุณไสย อยากทราบว่าจิตที่เกิดขณะนั้นจะมีศรัทธาเจตสิกประกอบร่วมด้วยหรือไม่ครับ

ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 12 ม.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ศรัทธา เป็นสภาพธรรมที่ดีงาม เป็นเจตสิกประการหนึ่ง ที่เกิดร่วมกับจิตที่ดีงามทุกประเภท ศรัทธา จะไม่เกิดกับอกุศลเลย ศรัทธาเป็นสภาพธรรมที่ผ่องใส ไม่ขุ่นมัว เป็นไปในทาน เป็นไปในศีล เป็นไปในการอบรมความสงบของจิต และ การอบรมเจริญปัญญา จะไม่เกิดร่วมกับอกุศลจิต   

ศรัทธา ก็ต้องเป็นธรรมฝ่ายดี ความเป็นจริงของศรัทธา จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ความเป็นผู้เห็นประโยชน์ของพระธรรมฟังพระธรรมบ่อยๆ เนืองๆ ละเว้นบุคคลผู้ไม่มีศรัทธา คบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีศรัทธา ย่อมเกื้อกูลให้ศรัทธาเจริญยิ่งขึ้นได้ ดังนั้น ขณะที่เชื่อถือพระเครื่อง หรือ นับถืออะไรก็ตาม ที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล นั่นไม่ใช่ศรัทธา  แต่เป็นความหลงงมงาย เป็นอกุศล จึงไม่มีศรัทธา ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...   

 
  ความคิดเห็น 2  
 
วิริยะ
วันที่ 16 ม.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ