พระเครื่องกับศรัทธาเจตสิก
 
lokiya
lokiya
วันที่  11 ม.ค. 2563
หมายเลข  31438
อ่าน  83

คนที่นับถือบูชาพระเครื่องในฐานะที่ช่วยให้ค้าขายดี ช่วยให้รอดพ้นอันตราย อุบัติเหตุ รอดพ้นจากคุณไสย อยากทราบว่าจิตที่เกิดขณะนั้นจะมีศรัทธาเจตสิกประกอบร่วมด้วยหรือไม่ครับ

ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 12 ม.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ศรัทธา เป็นสภาพธรรมที่ดีงาม เป็นเจตสิกประการหนึ่ง ที่เกิดร่วมกับจิตที่ดีงามทุกประเภท  ศรัทธา จะไม่เกิดกับอกุศลเลย  ศรัทธาเป็นสภาพธรรมที่ผ่องใส ไม่ขุ่นมัว เป็นไปในทาน เป็นไปในศีล เป็นไปในการอบรมความสงบของจิต และ การอบรมเจริญปัญญา จะไม่เกิดร่วมกับอกุศลจิต   

ศรัทธา  ก็ต้องเป็นธรรมฝ่ายดี  ความเป็นจริงของศรัทธา  จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น   ความเป็นผู้เห็นประโยชน์ของพระธรรมฟังพระธรรมบ่อยๆเนืองๆ ละเว้นบุคคลผู้ไม่มีศรัทธา คบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีศรัทธา ย่อมเกื้อกูลให้ศรัทธาเจริญยิ่งขึ้นได้ ดังนั้น ขณะที่เชื่อถือพระเครื่อง หรือ นับถืออะไรก็ตาม ที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล  นั่นไม่ใช่ศรัทธา  แต่เป็นความหลงงมงาย เป็นอกุศล  จึงไม่มีศรัทธา ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...   

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วิริยะ
วันที่ 16 ม.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ