การช่วยผู้ป่วยใกล้ตายให้ระลึกถึงกุศล
 
lokiya
วันที่  11 ม.ค. 2563
หมายเลข  31439
อ่าน  325

ผู้ป่วยที่กำลังใกล้จะตาย การที่เราช่วยเปิดเทปธรรมะ เสียงสวดมนต์ ให้ฟัง เอาพระพุทธรูปให้ได้เห็น การพูดกระซิบให้นึกถึงคุณความดี สามารถช่วยให้ผู้ป่วยเกิดจิตที่เป็นกุศลและนำไปเกิดในภพภูมิที่ดีได้หรือไม่ครับ เพราะผมเห็นว่าการกระทำเช่นนั้นอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งให้เกิด มหากุศลจิต ดวงใดดวงหนึ่งกับผู้ป่วยได้ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 12 ม.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ตามการสะสมของแต่ละบุคคล  ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น   ถ้าเป็นผู้ที่เคยเห็นประโยชน์ของพระธรรม ฟังพระธรรมบ่อยๆ เนืองๆ   เป็นผู้ไม่ประมาทในการเจริญกุศล  ก็ย่อมมีเหตุปัจจัยให้ระลึกถึงพระธรรมและคุณความดีประการนั้นๆ   สามารถเกิดกุศลจิตได้  แต่ถ้าไม่เคยเห็นประโยชน์ของพระธรรมเลย   ก่อนป่วยหนักไม่สนใจที่จะฟังพระธรรมเลย  เมื่อถึงขณะนั้น ก็ยากที่จะเห็นประโยชน์  ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ