การเดินทางไปอินเดีย
 
Tummy
วันที่  24 ธ.ค. 2562
หมายเลข  31395
อ่าน  305

กราบเรียนท่านอาจารย์และวิทยากร

ดิฉันไปเห็นประกาศในเฟสบุ๊ค วัดในเมืองประกาศรับบริจาคเพื่อนำ พระสงฆ์และเณร เดินทางไปกราบ ๔ สังเว หรือตามรอยพระพุทธเจ้า ที่อินเดีย อย่างนี้ทำได้หรือไม่คะ ควรหรือไม่คะ ผิดพระธรรมวินัยหรือเปล่าคะ และบอกกล่าวญาติโยมว่าทำบุญนี้จะเป็นการเบิกทางให้เข้าถึงธรรมมากขึ้นและจะพบความสุข ได้หรือคะ?


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 27 ธ.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เป็นสิ่งที่พระภิกษุไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะเป็นการขอในสิ่งที่ไม่สมควร และไม่ควรขอ ด้วย พูดง่ายๆ ก็คือ พระภิกษุขอเงินชาวบ้าน นั่นเอง แสดงถึงความไม่สงบอย่างยิ่ง พระภิกษุจะรับเงิน เพื่อตนเอง หรือ รับเพื่อผู้อื่น หรือ แม้ยินดีในเงินที่ผู้อื่นเก็บไว้ให้เพื่อตน ก็ไม่ได้โดยประการทั้งปวง 

พระภิกษุไม่สามารถพูดเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการ เพราะไม่ถูกต้อง ก็เป็นอาบัติโดยตลอด ซึ่งต้องไม่ลืมว่า ความเป็นพระภิกษุ เป็นเพศที่ขัดเกลากิเลสเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญา มีความจริงใจที่จะมีความประพฤติคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครับ 

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Tikky
วันที่ 28 ธ.ค. 2562

ชัดเจนครับ อนุโมทนาในคำตอบครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 31 ธ.ค. 2562

ชัดแจ้งอย่างยิ่ง

กราบขอบคุณและอนุโมทนาอาจารย์คำปั่นยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ