ปัญญาเป็นสิ่งที่หายาก..รู้ได้ยาก
 
nattawan
nattawan
วันที่  17 ธ.ค. 2562
หมายเลข  31377
อ่าน  303

   

 สนทนาธรรมเพื่อความเข้าใจความจริงของธรรมะ  เพื่อความเข้าใจถูก  เพื่อดำรงรักษาสิ่งที่มีค่าคือคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดำรงอยู่และเจริญต่อไป

https://sv1.picz.in.th/images/2019/12/17/iC5f0k.jpg

     การรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ได้เป็นเรื่องของปัญญาที่เห็นประโยชน์ของการได้เข้าใจความจริงจากการฟังคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพและรอบคอบอย่างยิ่ง

     อรรถกถาอายาจนสูตร : การเผยแพร่หรือการประกาศความเห็นผิด  คลาดเคลื่อนจากความจริง  เหมือนกับการราดยาพิษและการกระจายหนามไปทั่ว  มีแต่โทษเท่านั้น

     การประพฤติปฏิบัติผิดมาจากความไม่รู้  คิดเอาเองและหยิบเอาคำที่ปรากฏในพระไตรปิฏกมาเป็นความคิดเห็นของตน  มาประพฤติปฏิบัติผิดและยังเผยแพร่ประกาศให้ผู้อื่นหลงเชื่อตามไปด้วย  ให้ประพฤติปฏิบัติผิดตามไปด้วย  เป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

     ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้ตามความเป็นจริง  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยง  แสนสั้นเกิดและดับไปทันทีไม่กลับมาอีกเลย  เป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง  ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่ของเรา  แต่ถูกลวงด้วยความไม่รู้มากี่ชาติในสังสารวัฏ

     มั่นใจว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงเพื่อความเข้าใจถูกทุกคำ  เข้าใจขึ้นๆ จนกระทั่งทุกคำที่ได้ฟังรู้ชัดว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งจริงๆ ไม่ใช่เรา เป็นเพียงธาตุหรือธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นและดับไม่กลับมาอีกตลอดไปในสังสารวัฏ

     เบาสบายไหมหรือเดือดร้อนที่ไม่มีเรา!!!!!

     ปัญญาเป็นสิ่งที่หายาก..รู้ได้ยาก  จะหาจากไหนถ้าไม่ใช่จากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

     กราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 19 ธ.ค. 2562

ปัญญาเป็นสิ่งที่หายาก..รู้ได้ยาก  จะหาจากไหนถ้าไม่ใช่จากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

...อนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pth.n
pth.n
วันที่ 4 ม.ค. 2563

สาธุค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ