ขอเป็นกำลังใจให้ท่านอาจารย์และสมาชิกทุกท่านที่ มศพ
 
domo
วันที่  9 ต.ค. 2562
หมายเลข  31220
อ่าน  232

ไม่ได้ไปฟังที่มูลนิธิแต่ฟังอยู่ที่บ้าน  ฟังตั้งแต่เด็กยังไม่เข้าใจ บัดนี้อายุมากขึ้นมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น กลับมาฟังแล้วเข้าใจค่ะ 

ขอบคุณที่ยังมีการบรรยายธรรมอยู่และมีช่องทางให้เข้ามาฟังได้ค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 11 ต.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบพระคุณและขออนุโทนาในกุศลจิตของคุณ  domo  ด้วยครับ 

ประโยชน์สูงสุดที่เกิดมาในแต่ละภพแต่ละชาติ  ไม่ใช่ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แต่แท้ที่จริงแล้ว  ก็คือ   การฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง   ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ได้ฟัง ได้ศึกษา  มีความเข้าใจถูกเห็นถูก  เป็นที่พึ่งในชีวิตได้จริง  เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้น้อมไปในการสะสมกุศล คือ ความดีทุกประการ  นำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลเท่านั้นจริงๆ   ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 12 ต.ค. 2562

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Nataya
วันที่ 15 ต.ค. 2562

อนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 17 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณและขออนุโทนาในกุศลจิตของคุณ  domo  ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ