ฟุ้งซ่านเรื่องเหยียบมด ช่วงเดินอยู่
 
Armylfa
วันที่  27 ก.ย. 2562
หมายเลข  31193
อ่าน  221

ผมมีปัญหาตรงที่จิตชอบคิดเรื่องเหยียบมดจนฟุ้งซ่าน ขณะเดินอยู่โดยไม่มีเจตนา อย่างนี้จะผิดศีลข้อ1 ไหมครับ เพราะเหมือนพยามยามไม่ให้คิด ขอบคุณ​ครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 27 ก.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ไม่มีเจตนาที่จะฆ่ามด ไม่มีเจตนาที่จะเหยียบมด ก็ไม่เป็นปาณาติบาต ไม่ได้ล่วงศีลข้อที่ ๑   เพราะที่จะเป็นการฆ่าสัตว์ นั้น จะต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ ๒๘๗
องค์ของปาณาติบาตนั้น มี ๕ อย่าง  คือ
สัตว์มีชีวิต
รู้ว่าสัตว์มีชีวิต
มีจิตคิดฆ่า
มีความพยายาม(ในการฆ่า)
สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น   

ดังนั้น เมื่อไม่มีเจตนาที่จะฆ่า  จึงไม่เป็นปาณาติบาต ไม่ได้ล่วงศีลข้อ ๑  แต่ถ้าจงใจเหยียบ จงใจฆ่า  นั่นแหละถึงจะเป็นการล่วงศีลข้อ ๑

ความคิด ก็เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย บังคับบัญชาไม่ได้   แต่ถ้าได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมบ่อยๆ   ก็จะมีเหตุปัจจัยให้ได้คิดถึงพระธรรมที่ได้ยินได้ฟังได้ แทนที่จะคิดถึงเรื่องอื่น ครับ 

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
kullawat
วันที่ 8 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ