การบริจาคร่างกายเมื่อเสียชีวิตให้โรงพยาบาล
 
wichakorn
วันที่  7 ก.ย. 2562
หมายเลข  31153
อ่าน  237

การบริจาคร่างกายเมื่อเสียชีวิตให้กับโรงพยาบาลเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาเรียนรู้ เป็นการกระทำที่สอดคล้องกับหลักการของพุทธศาสนาหรือไม่อย่างไรครับ..

ในสมัยพุทธกาลมีการกระทำในลักษณะนี้หรือไม่ครับ

  ขอคำชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณมาก


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 16 ก.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การมีเจตนาบริจาคอวัยวะ ร่างกาย เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วแก่โรงพยาบาลเพื่อประโยชน์ในการศึกษา  ชื่อว่าเป็นกุศลเจตนา   เมื่อมีโรงพยาบาล  ได้รับและใช้ประโยชน์   ย่อมสำเร็จตามเจตนาของผู้บริจาค กุศลเจตนาหรือกุศลกรรมเป็นเหตุ  นำมาซึ่งกุศลวิบากกุศลวิบากเป็นวิบากที่น่าปรารถนา เช่น ความสุข ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ เป็นต้น   ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
peem
วันที่ 18 ก.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่ 15 พ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ